Gadé sa ki adan

Réinyon a Témwen a Jéova

Dékouvè kijan réinyon an nou ka déwoulé é touvé on koté ou pé adoré Bondyé toupré kaz a-w.

Avèwtisman Koronaviris (Kovid-19) : Konnyéla, ni onpakèt koté toupatou si latè, nou pa ka réini adan Sal di Wayòm an nou, é si nou ka réini, pa ka ni onlo moun. Si ou vlé ni plis enfòwmasyon asi Labib oben asi sé Témwen a Jéova la, souplé ranpli paj-lasa Demandez une visite, ki asi sit Entèwnèt an nou, é on Témwen ka rété toupré kaz a-w ké kontakté-w.

Touvé on adrès toupré kaz a-w (opens new window)

Kijan réinyon an nou ka déwoulé ?

Nou ka réini pou adoré Bondyé dé fwa adan on simenn (Ébré 10:24, 25). Pannan sé réinyon-lasa, nou ka ègzaminé ansègnman a Labib é nou ka chèché kijan nou pé apliké-yo adan vi an nou. Tout moun pé vin.

Byen souvan, on Témwen a Jéova ki kalifyé ka envité moun ki la fè on palé asi on tèm. Chak réinyon ka komansé é ka bout èvè on kantik é on priyè.

A pa Témwen a Jéova tousèl ki ka vin an réinyon an nou. Nou kontan vwè toutmoun. Sa ki vlé ka vin, pa janmé ni lakèt.