Gadé sa ki adan

La Tour de Garde é Réveillez-vous !

Ou pé téléchawjé jounal ki bazé si Labib nou ni adan plizyè santenn lang. La Tour de Garde ka èspliké sans a sa ki ka fèt toupatou si latè parapòt a sa Labib té ja anonsé. Moun ki ka li-y ka pran fòs é kouraj grasa bon nouvèl-la asi Wayòm a Bondyé, kifè yo ka vlé mèt fwa a-yo an Jézi. Réveillez-vous ! ka montré kijan pou kenbé adan difikilté nou ka kontré jòdijou. I ka ba-w bon prèv pou-w pé sèten Kréyatè an nou ké fè sa I pwomèt. I ké mèt si pyé on mond nouvo, on koté nou ké pé viv anpé é ansékirité.

Chwazi on lang adan lis-la é kliké asi Chèché. Ou ké pé vwè ki jounal ki ni an lang-lasa é adan ki fòwma ou pé touvé-yo.

 

AFICHAJ

TOU DÈ GAD LA

TOU DÈ GAD LA

TOU DÈ GAD LA (ÉDISYON KI FÈT POU ÉTIDYÉ)

TOU DÈ GAD LA (ÉDISYON KI FÈT POU ÉTIDYÉ)

TOU DÈ GAD LA (ÉDISYON KI FÈT POU ÉTIDYÉ)

TOU DÈ GAD LA (ÉDISYON KI FÈT POU ÉTIDYÉ)

TOU DÈ GAD LA (ÉDISYON KI FÈT POU ÉTIDYÉ)

TOU DÈ GAD LA (ÉDISYON KI FÈT POU ÉTIDYÉ)

TOU DÈ GAD LA (ÉDISYON KI FÈT POU ÉTIDYÉ)

TOU DÈ GAD LA (ÉDISYON KI FÈT POU ÉTIDYÉ)

TOU DÈ GAD LA (ÉDISYON KI FÈT POU ÉTIDYÉ)