Siirry sisältöön

Siirry sisällysluetteloon

 RAAMATUN NÄKÖKANTA

Maapallo

Maapallo

Mikä on maapalloa koskeva Jumalan tarkoitus?

”Näin on sanonut Jehova, – – maan Muodostaja – –, joka ei luonut sitä turhaan, joka muodosti sen asuttavaksi.” (Jesaja 45:18)

MITÄ JOTKUT SANOVAT?

Monet ajattelevat, että maapallo on syntynyt sattumanvaraisen tapahtumaketjun tuloksena. Jotkin uskonnot opettavat, että maapallo on koekenttä, jolla Jumala testaa ihmisiä nähdäkseen, pitäisikö heidät palkita taivaallisella elämällä vai tuomita tuliseen helvettiin.

MITÄ RAAMATTU SANOO?

Raamatun mukaan ”Jumala loi taivaat ja maan” (1. Mooseksen kirja 1:1). Hän sanoi ensimmäisille ihmisille: ”Olkaa hedelmälliset ja lisääntykää ja täyttäkää maa ja alistakaa se valtaanne, ja vallitkaa – – kaikkia elollisia, jotka liikkuvat maan päällä.” (1. Mooseksen kirja 1:28.) Kuolema mainittiin vain siinä yhteydessä, kun ihmisiä varoitettiin tottelemattomuudesta (1. Mooseksen kirja 2:17). Jumala siis tarkoitti, että maapallo olisi ihmiskunnan ikuinen koti. Se piti täyttää tottelevaisilla ihmisillä, jotka pitäisivät siitä huolta ja eläisivät ikuisesti.

 Tuleeko maapallo tuhoutumaan?

”Hän on perustanut maan sen pysyville paikoille; horjumatta se pysyy ajan hämärään asti eli ikuisesti.” (Psalmit 104:5)

MITÄ JOTKUT SANOVAT?

Tiedemiehet ovat esittäneet erilaisia uhkakuvia maapallon tuhoutumisesta tai muuttumisesta asuinkelvottomaksi. Tällaisia niin sanottuja eksistentiaalisia uhkia ovat muun muassa asteroidin tai komeetan törmäys, supertulivuoren purkaus, auringon sammuminen, ilmaston lämpeneminen ja ihmisten aiheuttamat katastrofit, kuten ydinsota ja bioterrorismi.

MITÄ RAAMATTU SANOO?

Maapalloa koskeva Jumalan tarkoitus ei ole muuttunut. Jumalan sanassa sanotaan selvästi: ”Maa pysyy ikuisesti.” (Saarnaaja 1:4, Kirkkoraamattu 1992.) Maapallo tulee myös aina olemaan asuttu. ”Vanhurskaat saavat omistaa maan, ja he asuvat siinä ikuisesti.” (Psalmit 37:29.)

MIKSI ASIALLA ON MERKITYSTÄ?

Käsitys, jonka mukaan maapallo tulee lopulta tuhoutumaan, on saanut jotkut riistämään arvokkaita luonnonvaroja. Toiset ovat menettäneet tulevaisuudentoivonsa ja elävät vain tätä hetkeä varten. Tällaisella elämällä ei ole mitään syvällistä tarkoitusta. Jos toisaalta uskomme voivamme elää ikuisesti maan päällä, teemme todennäköisesti valintoja, jotka hyödyttävät meitä ja perhettämme – jopa kaukaisessa tulevaisuudessa.

Onko taivas ihmisten lopullinen määränpää?

”Jehovalle kuuluvat taivaat, mutta maan hän on antanut ihmisten pojille.” (Psalmit 115:16)

MITÄ JOTKUT SANOVAT?

Monet uskovat, että kaikki hyvät ihmiset menevät taivaaseen.

MITÄ RAAMATTU SANOO?

Taivas kuuluu Jumalalle, mutta maa on ihmisiä varten. Raamattu puhuu ”tulevasta asutusta maasta” (Heprealaisille 2:5). Jeesus oli ensimmäinen ihminen, joka nousi taivaaseen, mutta Raamatun mukaan jotkut muutkin menevät taivaaseen tiettyä tarkoitusta varten. Näiden harvojen valittujen ”on määrä hallita kuninkaina maata” Jeesuksen rinnalla. (Ilmestys 5:9, 10; Luukas 12:32; Johannes 3:13.)

MIKSI ASIALLA ON MERKITYSTÄ?

Näkemys, jonka mukaan kaikki hyvät ihmiset menevät taivaaseen, ei sovi yhteen sen kanssa, mitä Raamattu opettaa. Jos Jumala ottaisi kaikki hyvät ihmiset taivaaseen, hän epäonnistuisi alkuperäisen tarkoituksensa täyttämisessä ja hänen lupauksensa ikuisesta elämästä maan päällä osoittautuisivat tyhjiksi. Jumalan sanassa kuitenkin luvataan: ”Pane toivosi Jehovaan ja noudata hänen tietään, niin hän korottaa sinut ottamaan maan haltuusi.” (Psalmit 37:34.)