Siirry sisältöön

Tuhoutuuko maapallo?

Tuhoutuuko maapallo?

Raamattu vastaa

 Maapallo ei tule koskaan tuhoutumaan tai palamaan poroksi, eikä sitä myöskään korvata toisella planeetalla. Raamattu opettaa, että Jumala loi maan ja että ihmiset tulevat asumaan siinä ikuisesti.

  •   ”Vanhurskaat saavat omistaa maan, ja he asuvat siinä ikuisesti.” (Psalmit 37:29.)

  •   ”[Jumala] on perustanut maan sen pysyville paikoille; horjumatta se pysyy ajan hämärään asti eli ikuisesti.” (Psalmit 104:5.)

  •   ”Maa pysyy aina ajan hämärään asti.” (Saarnaaja 1:4.)

  •   ”Maan Muodostaja ja sen Tekijä, Hän, joka lujasti perusti sen, joka ei luonut sitä turhaan, joka muodosti sen asuttavaksi.” (Jesaja 45:18.)

Tuhoavatko ihmiset maapallon?

 Jumala ei salli ihmisten tuhota maapalloa saasteiden, sodan tai minkään muunkaan välityksellä. Sen sijaan hän ”saattaa turmioon ne, jotka turmelevat maata” (Ilmestys 11:18). Miten hän tekee sen?

 Ihmisten hallintojärjestelmät eivät ole onnistuneet suojelemaan maata, mutta Jumala tulee korvaamaan ne täydellisellä taivaallisella valtakunnalla (Daniel 2:44; Matteus 6:9, 10). Tuota valtakuntaa hallitsee Jumalan poika Jeesus Kristus (Jesaja 9:6, 7). Maan päällä ollessaan Jeesus käytti yliluonnollisia kykyjään luonnonvoimien taltuttamiseen (Markus 4:35–41). Jumalan valtakunnan kuninkaana Jeesus tulee pitämään maan ja luonnonvoimat täysin hallinnassaan. Hän luo uudelleen eli uudistaa maapallolla vallitsevat olosuhteet ja tekee niistä samanlaiset kuin oli Eedenin puutarhassa (Matteus 19:28; Luukas 23:43).

Opettaako Raamattu, että maapallo poltetaan poroksi?

 Ei opeta. Tällainen käsitys johtuu usein siitä, että 2. Pietarin kirjeen 3:7:n sanat ymmärretään väärin. Tuo jae kuuluu: ”Nykyiset taivaat ja maa ovat talletetut tulelle.” Seuraavat tärkeät seikat auttavat ymmärtämään näiden sanojen merkityksen:

  1.   Raamatussa sanoja ”taivaat”, ”maa” ja ”tuli” voidaan käyttää useammassa merkityksessä. Esimerkiksi 1. Mooseksen kirjan 11:1:ssä sanotaan: ”Koko maassa oli edelleen yksi kieli.” Tässä sana ”maa” tarkoittaa ihmisyhteiskuntaa.

  2.   Tekstiyhteys auttaa ymmärtämään, mitä taivaat, maa ja tuli tarkoittavat 2. Pietarin kirjeen 3:7:ssä. Jakeissa 5 ja 6 viitataan Nooan päivien vedenpaisumukseen. Muinainen maailma tuhottiin silloin, mutta maapallo säilyi. Tulva pyyhkäisi pois väkivaltaisen yhteiskunnan eli ”maan” (1. Mooseksen kirja 6:11). Samalla tuhoutuivat myös ”taivaat” eli maanpäällistä yhteiskuntaa hallinneet ihmiset. Tuho koski siis pahoja ihmisiä, ei planeettaamme. Nooa ja hänen perheensä selviytyivät tuosta muinaisen maailman tuhosta, ja tulvan jälkeen he asuttivat maan (1. Mooseksen kirja 8:15–18).

 Aivan kuten vedenpaisumus aiheutti tuhon, 2. Pietarin kirjeen 3:7:ssä mainittu tuho eli ”tuli” tekee lopun pahojen ihmisten muodostamasta maailmasta, ei itse maapallosta. Jumala on luvannut ”uudet taivaat ja uuden maan, joissa vanhurskaus asuu” (2. Pietarin kirje 3:13). Jumalan valtakunta eli ”uudet taivaat” hallitsevat ”uutta maata” eli uutta ihmisyhteiskuntaa. Valtakunnan alaisuudessa maasta tulee rauhaisa paratiisi. (Ilmestys 21:1–4.)