VAHITORN (UURIMISVÄLJAANNE) Märts 2014

Selles numbris käsitletakse seda, kuidas säilitada ennastohverdavat vaimu ja positiivset suhtumist endasse. Kuidas me saame hoolitseda eakate usukaaslaste ja sugulaste eest?

Kuidas jõuda Piibli tõega oma lähedaste südameni?

Mida õppida sellest, kuidas Jeesus oma sugulasi kohtles? Kuidas rääkida oma usust lähedastega, kui neil on teine usk või kui nad ei usu Jumalat?

Kuidas säilitada ennastohverdavat vaimu

Me oleme kõik silmitsi kavala vaenlasega, mis võib meie ennastohverdavat vaimu õõnestada. See artikkel näitab, mis see vaenlane on ja kuidas me saame Piibli abil seda võita.

Kuidas säilitada positiivset mõttelaadi

Miks on paljudel tarvis võidelda negatiivsete tunnetega? See artikkel näitab, kuidas aitab Piibel säilitada positiivset suhtumist endasse.

Pere piibliõhtu. Kuidas teha seda huvitavamaks?

Loe pere piibliõhtu kohta mõtteid erinevate maade jumalateenijatelt ja mõtle, kas saaksid neist mõnda rakendada.

Austage eakaid

Kuidas suhtub Jumal eakatesse? Millised kohustused on täiskasvanud lastel eakate vanemate ees? Kuidas saavad koguduseliikmed eakaid austada?

Eakate eest hoolitsemine

Milliseid ettevalmistusi ja otsuseid tuleks eakatel vanematel ja nende täiskasvanud lastel varakult teha, et valmistuda „kurjadeks päevadeks”? Kuidas tulla toime mõningate raskustega?

Sinu sõna. Kas „ „jah” ja samas „ei” ”?

Kristlased peaksid pidama oma sõna ning mitte kunagi ütlema „ „jah” ja samas „ei” ”. Ent mis siis, kui sa pead kokkuleppe tühistama? Uuri Pauluse eeskuju.