VAHITORN (UURIMISVÄLJAANNE) November 2013

Kuidas me saame näidata, et hindame Jehoova kannatlikkust, kui ootame aega, millal Jehoova hävitab selle kurja maailma? Kuidas Jehoova ja Jeesus oma maist karja tänapäeval karjatavad?

Olgem ärksad palvetama

Miks peaks tõelised kristlased palvetama korrapäraselt? Mis tulemused on sellel, kui me palvetame teiste eest?

Kuidas toetada abivajajaid

Kuidas aitavad Jehoova tunnistajate ülemaailmse töö heaks tehtud annetused kanda hoolt inimeste füüsiliste ja vaimsete vajaduste eest?

Oodakem Jumalat kannatlikult

Millised sündmused on märgiks, et meie ooteaeg hakkab lõppema ja et Jehooval on aeg see kuri maailm hävitada? Kuidas näidata, et hindame Jumala kannatlikkust?

ELULUGU

Jumala teenimine on talle ravimiks!

Onesmus on sündinud osteogenesis imperfecta’ga (ebatäiuslik luuteke). Kuidas on Piiblis olevad Jumala tõotused teda aidanud?

Seitse karjast ja kaheksa juhti meie päevil

Miks võib öelda, et Hiskija, Jesaja, Miika ja rahva juhid Jeruusalemmas olid tublid karjased? Kes on Miika raamatu 5. ptk-s kirjeldatud seitse karjast ja kaheksa juhti tänapäeval?

Kuuletuge Jehoova karjastele

Kogudusevanemad on püha vaimuga ametisse määratud, et hoolitseda Jumala koguduse eest. Miks peaksid lambad neile kuuletuma?

Karjased, võtke eeskuju Suurtest Karjastest

Kuidas saavad kogudusevanemad abivajavat koguduseliiget vaimselt aidata? Kuidas saavad kogudusevanemad võtta eeskuju suurtest karjastest Jehoovast ja Jeesus Kristusest?

MEIE ARHIIVIST

„Olin nagu kilpkonn, kel on kodu alati kaasas”

1929. aasta lõpus kukkus maailmamajandus kokku ja algas Suur Depressioon. Kuidas tulid sel raskel ajal toime kolportöörid ehk tollased täisajalised kuulutajad?