Hüppa sisu juurde

Hüppa sisukorda

Kuidas toetada abivajajaid

Kuidas toetada abivajajaid

„PÄRAST valimisi, mille tulemused vaidlustati, puhkes vägivallalaine, mis sundis tuhandeid Jehoova tunnistajaid kodust põgenema,” räägib kogudusevanem François ühelt arengumaalt. „Toitu ja ravimeid nappis ning see, mis oli järele jäänud, oli ääretult kallis. Pangad pandi kinni ning sularahaautomaadid tühjendati või suleti.”

Harubüroo vennad hakkasid kiiresti saatma raha ja esmaabitarbeid koduta jäänud tunnistajatele, kes kõikjal riigis otsisid varju kuningriigisaalidest. Vaenupooled seadsid üles teesulgusid, ent kuna teati, et Jehoova tunnistajad on rangelt erapooletud, lasti harubüroo autodel üldjuhul läbi minna.

„Kui olime teel kuningriigisaali, avasid snaiprid meie sõiduki pihta tule,” jutustab François. „Kuulid vihisesid meie vahelt läbi. Nähes üht sõdurit, relv käes, meie poole jooksmas, panime kiiresti tagurpidikäigu sisse, pöörasime ümber ja põrutasime tagasi harubüroosse. Olime Jehoovale väga tänulikud, et ellu jäime. Järgmisel päeval toimetati sellest kuningriigisaalist kõik 130 venda ja õde turvalisse kohta. Mõned tulid harubüroosse ning me hoolitsesime nende eest nii vaimselt kui ka aineliselt, kuni ärevam olukord möödus.”

„Hiljem saatsid õed-vennad riigi igast nurgast harubüroosse liigutavaid tänukirju,” ütleb François. „See, kuidas usukaaslased neile mujalt appi tulid, tugevdas nende usaldust Jehoova vastu.”

Looduskatastroofide korral ja sõjaolukorras me lihtsalt ei ütle abivajavatele vendadele ja õdedele: „Ärge külmetage, sööge kõhud täis” (Jaak. 2:15, 16). Me hoopis püüame neile praktilist abi anda. Samamoodi oli ka esimesel sajandil. Saanud teada tulevasest näljahädast, „otsustasid jüngrid saata Judeas elavatele vendadele abi, igaüks oma võimaluste kohaselt” (Ap. t. 11:28—30).

Jehoova teenijatena aitame abivajajaid meeleldi aineliselt. Kuid inimestel on ka vaimsed vajadused (Matt. 5:3). Et nad võiksid seda endale teadvustada ja neid vajadusi rahuldada, käskis Jeesus oma järelkäijatel inimesi õpetada (Matt. 28:19, 20). Igaüks meist annab selleks märkimisväärselt oma aega, jõudu ja vara. Meie organisatsioon kasutab osa annetatud raha ainelise abi pakkumiseks, kuid peamiselt kasutatakse annetusi siiski kuningriigitöö jaoks ja hea sõnumi levitamiseks. Kõigest sellest ilmneb meie armastus Jumala ja ligimeste vastu (Matt. 22:37—39).

Need, kes toetavad Jehoova tunnistajate ülemaailmset tööd, võivad olla kindlad, et annetatud raha kasutatakse parimal viisil. Kas sul on võimalik aidata oma vendi, kes vajavad abi? Kas sa soovid toetada kuulutustööd? Piiblis öeldakse: „Ära keela head neile, kes seda vajavad, kui su käel on jõudu seda teha” (Õpet. 3:27).