Ala o mambo mena me

Diba na ndabo a mbia

Bibel, ńe nde kalati ońola bese, e mabola malea me museṅ me ná mongwane wa o bata pongulane diba longo, na bongwa pe baba bongo. *

^ O din dongo, mina ma bato bo mena ma tubabe ma wengisabe.

NDABO ANGO̱ ŃA MBIA ŃENA E BE̱ BONAM

Ne̱ni benga be̱ musango na bayedi bo̱ngo̱

Wena o bola so̱ngo̱ na ńo̱ngo̱ edube esibe̱ takise̱ diba lo̱ngo̱.

NDABO ANGO̱ ŃA MBIA ŃENA E BE̱ BONAM

Ne̱ni benga be̱ musango na bayedi bo̱ngo̱

Wena o bola so̱ngo̱ na ńo̱ngo̱ edube esibe̱ takise̱ diba lo̱ngo̱.

Ko̠bat’a kalati

Ndabo ango̱ ńa mbia ńena e be̱ bonam

Diba lo̱ngo̱ na ndabo ango̱ ńa mbia bena ba be̱ bonam yete̱na o bupe̱ bete̱sedi ba Bibe̱l.