Ala o mambo mena me

Milopo m’ekwali mi mabupane̱le̱

Wasa na langa milopo m’ekwali mi makwaleye̱ ońola tema ka Bibe̱l, muse̱ṅ ma we̱le̱ malea mao o ebolo, na bebolo ba Mboṅ a Yehova. Po̱so̱ eyeme̱ o mukoba ma leme̱ ná we̱ne̱ milopo m’ekwali mi mabupane̱le̱ me o y’eyeme̱.