Ala o mambo mena me

Myango ma longe̱ ma Mboṅ a Yehova

Mboṅ a Yehova i mawe̱ na ngud’abu ńe̱se̱ o jese̱le̱ ná Eyal’a Loba, Bibe̱l, e die̱le̱ mo̱nge̱le̱ mabu, byala babu na bebolo babu.Okwa bia ne̱ni e mongwane̱no̱ babo̱ o longe̱ name̱ne̱ pe̱ na ba bena ba dinge̱le̱ babo̱.