bekoke̠le̠

MYUEDI BESO̱MBE̱ BE MABAISE̱NO̱

Nje bola ke̱ na si be̱n lambo la bola e?

Mo̱ belongisan ba we̱nge̱ be mongwane̱ e? Mo̱ nje o mo̱nge̱le̱no̱ ye mweńa e?