Ala o mambo mena me

Wum’a mibia

 

NEWS RELEASES

Bobia ba Dibe̱le̱ di Madie̱le̱ No̱. 5​—2023

O bon bobia, elong’a Dibe̱le̱ di Madie̱le̱ e malee̱ bebaisedi be membe̱ ba Dennis na Irina Christensen.

NEWS RELEASES

Bobia ba Dibe̱le̱ di Madie̱le̱ No̱. 5​—2023

O bon bobia, elong’a Dibe̱le̱ di Madie̱le̱ e malee̱ bebaisedi be membe̱ ba Dennis na Irina Christensen.

Bobia ba Dibe̱le̱ di Madie̱le̱ No̱. 4—2023

O bon bobia, elong’a Dibe̱le̱ di Madie̱le̱ ye o tute̱le̱ biso̱ o be̱ne̱ ńo̱ngi o jukea boso na boso o jako̱to̱ne̱ dinde̱ne̱, nde e kwalea pe̱ ne̱ni Yehova a matatano̱ tumba lao.

Bobia ba Dibe̱le̱ di Madie̱le̱ No̱. 3—2023

Elong’a Dibe̱le̱ di Madie̱le̱ ye o lee̱ ne̱ni bonasango na bonańango ba po̱sino̱ Yehova ka diwutamea labu to̱ na mitakisan mabu.

2023-03-21

MIBIA MA WASE ŃE̱SE̱

Bobia ba Dibe̱le̱ di Madie̱le̱ No̱. 2—2023

Elong’a Dibe̱le̱ di Madie̱le̱ ye o kwalea ońola bonasango asu ba To̱rki, nde e die̱le̱ pe̱ bebaisedi be membe̱.

2022-11-22

MIBIA MA WASE ŃE̱SE̱

Bobia ba Dibe̱le̱ di Madie̱le̱ No̱. 7​—2022

Elong’a Dibe̱le̱ di Madie̱le̱ ye o jome̱le̱ biso̱ ná di be̱ makwasi o boṅsane̱ ke̱ je̱n mbeu a ńolo.

2022-08-31

MIBIA MA WASE ŃE̱SE̱

Bobia ba Dibe̱le̱ di Madie̱le̱ No̱. 6—2022

Elong’a Dibe̱le̱ di Madie̱le̱ e mabola mibia mō̱ mi s’indi buse̱ nde e bīse̱ pe̱ text a mbu ńa 2023.

2022-08-24

MIBIA MA WASE ŃE̱SE̱

Bobia ba Dibe̱le̱ di Madie̱le̱ No̱. 5—2022

Elong’a Dibe̱le̱ di Madie̱le̱ e malee̱ nje yongwane̱ bonasango na bonańango bena ba ta owas’a janea la Rusland o lembe̱ mitakisan, nde e bola pe̱ biso̱ mbaki ná Yehova a me̱nde̱ sue̱le̱ biso̱ ponda ye̱se̱.

2022-06-20

MIBIA MA WASE ŃE̱SE̱

Bobia ba Dibe̱le̱ di Madie̱le̱ No̱. 4—2022

Elong’a Dibe̱le̱ di Madie̱le̱ e mome̱le̱ biso̱ o lembe̱ mitakisan na jemea nde na muńe̱nge̱ pe̱ kapo̱ ka bonasango asu ba Europa ńa Jedu.

2022-04-26

MIBIA MA WASE ŃE̱SE̱

Bobia ba Dibe̱le̱ di Madie̱le̱ No̱. 3—2022

Elong’a Dibe̱le̱ di Madie̱le̱ ye o to̱pea mambo me ná mongwane̱ biso̱ o we̱le̱ lembe̱ ndutu di mabwano̱ jombwea bila be o tombe̱ o Europa ńa Jedu.

2022-03-08

MIBIA MA WASE ŃE̱SE̱

Bobia ba Dibe̱le̱ di Madie̱le̱ No̱. 2—2022

Elong’a Dibe̱le̱ di Madie̱le̱ e mabola bolangi jombwea ne̱ni bonasango na bonańango asu ba mabengano̱ be̱ jemea owas’a mitakisan.

2022-01-20

MIBIA MA WASE ŃE̱SE̱

Bobia ba Dibe̱le̱ di Madie̱le̱ No̱. 10—2021

Elong’a Dibe̱le̱ di Madie̱le̱ ye o kwalea ońola mibia jombwea diboa la Corona na mome̱le̱ ma ne̱ni bolane̱ pond’asu na dibie̱.

2022-01-20

MIBIA MA WASE ŃE̱SE̱

Bobia ba Dibe̱le̱ di Madie̱le̱ No̱. 9—2021

Elong’a Dibe̱le̱ di Madie̱le̱ ye o langwa myango mi membe̱ ma myemba mena me o boteye̱ o tombise̱ ndongame̱n o Ndabo a Janea.

2021-07-26

MIBIA MA WASE ŃE̱SE̱

Bobia ba Dibe̱le̱ di Madie̱le̱ No̱. 6—2021

Elong’a Dibe̱le̱ di Madie̱le̱ e membe̱ ba bena ba mákokwe̱ mimbu, e langwa pe̱ ne̱ni bebolo ba longa bō̱ ba bebokedi beno̱ wala oboso.

2021-06-21

MIBIA MA WASE ŃE̱SE̱

Bobia ba Dibe̱le̱ di Madie̱le̱ No̱. 5—2021

Elong’a Dibe̱le̱ di Madie̱le̱ e membe̱ mbia na langwa pe̱ myango mi mongwane̱ mbia o benga lembe̱ din diboa la Corona.

2021-05-12

MIBIA MA WASE ŃE̱SE̱

Bobia ba Dibe̱le̱ di Madie̱le̱ No̱. 3​—2021

Elong’a Dibe̱le̱ di Madie̱le̱ e malangwa milangi na myango mi mabole̱ mboṅ ná Yehova e o namse̱ ebol’asu ya dikalo o nin pond’a diboa di lań o wase ńe̱se̱.