Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Fra vore læsere

Fra vore læsere

Fra vore læsere

Nødhjælpsarbejde Lige et par ord for at lade jer vide hvor glad jeg var for artiklen „Kærlighed vist i praksis — Et langvarigt nødhjælpsarbejde“. (22. november 2002) Da oversvømmelsen satte ind i Houston, Texas, i juni 2002, lå min bror bevidstløs på sygehuset som følge af hjertesvigt. Hans hjem var blevet næsten helt ødelagt af det indtrængende vand. Men vore kristne brødre gik i gang med at udbedre skaderne endnu mens min bror lå i koma, idet de fjernede det vandskadede gulvtæppe og vægpladerne og desinficerede huset. Deres hjælp gjorde det muligt for mig at blive hos min bror på hospitalet. Til sidst vågnede han dog op af sin bevidstløshed. Den kærlighed og taknemmelighed jeg føler over for Jehova og hans vidunderlige organisation, vil jeg aldrig kunne give udtryk for i så kort et brev.

P.H., USA

Jeg simpelt hen udtrykke min taknemmelighed for den store forret det er at være tilsluttet et så kærligt og omsorgsfuldt brodersamfund. Det var betagende at læse om alt det der blev gjort af nødhjælpsarbejderne, der på frivillighedens basis ofrede både tid og ressourcer for at hjælpe ofre for stormfloden — et ægte udtryk for kristen kærlighed.

A.M., New Zealand

Religiøs frihed En af mine bekendte gav mig et eksemplar af Vågn op! for 22. juni 2002 med artiklen „Et tolerant rige i en intolerant tid“. Han vidste at jeg var unitar, og mente at det måtte interessere mig. Og det gjorde det. Jeg har gået på college i USA, hvor jeg kom til at lære historikeren Earl Morse Wilbur (citeret i artiklen) personligt at kende. Jeg har også overværet mange forelæsninger om unitarernes historie. Men jeg ville ikke turde give mig i kast med at skrive en så fyldestgørende artikel som jeres!

M.M., Tjekkiet

Kvælningsfarer „Fra vore læsere“ i Vågn op! for 22. november 2002 bragte et svar fra redaktionen som forbavsede mig, for små børn kan lige så vel blive kvalt ved at spise gulerødder som pølser.

A.R., USA

„Vågn op“ svarer: Vi takker læseren for kommentaren. Et blad om barnepleje siger: „Som bekendt kan børn blive kvalt i små stykker æbler, rå gulerødder, småkager og popcorn, men det er de følgende fire ting som har forårsaget flest dødsfald: pølser, nødder, bolsjer og vindruer.“ Dog gør folk i sundhedssektoren opmærksom på at rå gulerødder kan udgøre en betydelig fare for børn under et år.

Trykning af bibler Tak for artiklen „Et tilflugtssted for bibeltrykkere“. (8. september 2002) I dag er det så let at skaffe sig en bibel på sit eget sprog at man ofte glemmer hvilke ofre nogle har bragt for at gøre dette muligt. Denne artikel øgede min værdsættelse af vor kærlige himmelske Fader og den omsorg han viser ved at gøre Bibelen tilgængelig for alle sandhedssøgende mennesker.

E.S., Brasilien

Fødselsdepression Jeg kan ikke lade være med at skrive for at kommentere artiklen „Min kamp mod fødselsdepression“. (22. juli 2002) Også jeg havde det anderledes efter mit barns fødsel og mærkede alle de følelser artiklen beskriver. Jeg var for skamfuld til at tale med andre om det. Jeg turde ikke engang betro mig til min mand. Derfor led jeg i stilhed, uden overhovedet at vide hvad der var galt med mig. Tak til Jehova og til jer for den hjælp jeg hermed har fået! Selv om jeg stadig bliver deprimeret en gang imellem, vil jeg have nemmere ved at klare det nu.

F.L., Hviderusland

[Kildeangivelse på side 30]

Foto: Houston Chronicle