Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Er hypnose noget for kristne?

Er hypnose noget for kristne?

 Hvad siger Bibelen?

Er hypnose noget for kristne?

„Der må ingen findes hos dig som . . . binder andre med en besværgelse.“ — FEMTE MOSEBOG 18:10, 11.

HYPNOSE har været genstand for megen uenighed og debat. * Selv eksperterne har svært ved at forklare fænomenet. I almindelighed opfattes hypnose som en ændret bevidsthedstilstand eller en trance. Men de fleste er mere interesseret i hvad hypnose kan udvirke, end i hvad det er.

I de senere år er det i nogle lande blevet almindeligt at behandlere anbefaler hypnose som en behandlingsmetode. Tidsskriftet Psychology Today skriver for eksempel: „Hypnoterapi kan lindre hovedpine, mindske fødselssmerter, erstatte bedøvelse, forbedre dine studievaner og hjælpe dig til at holde op med at ryge — alt sammen uden bivirkninger.“ Mange forbinder imidlertid hypnose med spiritisme og okkultisme.

Hvad siger Bibelen om hypnose? Bibelen er ikke nogen sundhedsfaglig lærebog, og den siger derfor ikke direkte noget om dette emne. De principper der findes i Guds ord, kan imidlertid hjælpe os til at få afklaret hvordan Gud ser på hypnose.

Hypnose og okkultisme — er der en forbindelse?

Er påstanden om at hypnose har forbindelse med det okkulte blot fri fantasi? Romaner eller  film i fantasy-genren kan måske have bidraget til den forståelse, men forbindelsen mellem hypnose og spiritisme har et reelt grundlag. I Encyclopedia of Occultism and Parapsychology står der følgende om hypnose: „Dens historie er uløseligt sammenknyttet med okkultisme.“ Religiøs trance, som har været et led i trolddom og magi gennem hele menneskehedens historie, bliver ofte betragtet som en form for hypnose. I Ægypten og Grækenland fremkaldte oldtidens præster en form for hypnotisk tilstand hos dem som de — i deres falske guders navn — prøvede at helbrede for forskellige sygdomme.

Encyclopedia of Occultism and Parapsychology bemærker: „Selv i dag må mange hypnotiske fænomener klassificeres som ’spiritistiske’.“ Selv om det er svært at afgøre i hvor høj grad de forskellige former for hypnose har forbindelse med det okkulte, er det et faktum at Gud klart fordømmer enhver form for spiritisme. (5 Mosebog 18:9-12; Åbenbaringen 21:8) Kristne kan ikke blot ignorere hypnosens klart ubibelske aspekter.

Virkning på ens adfærd

Hvilken virkning har hypnose på menneskets sind og adfærd? Er der nogle risici forbundet med dette fænomen? Én der er hypnotiseret, har nogle gange meget lidt kontrol over sin opførsel, og det bør give anledning til bekymring. Folk der optræder med hypnose, udnytter denne omstændighed og får frivillige til at foretage sig ting som de ellers aldrig ville gøre, som for eksempel at opføre sig som fulde.

The Encyclopedia Americana siger følgende om offentlig optræden med hypnose: „Den der bliver hypnotiseret, kan blive meget modtagelig, selv over for en skjult eller indirekte påvirkning fra hypnotisøren. Den hypnotiserede vil måske være mere tilbøjelig til at give efter for de ubevidste drifter som han normalt skjuler, og kan under hypnosen føle at alle sociale og personlige hæmninger for hans opførsel er blevet fjernet.“ Collier’s Encyclopedia bemærker: „Den hypnotiserede føler at alt er koncentreret om hans evner og sanser, og det gør ham ekstremt lydhør for hypnotisørens forslag og samarbejdsvillig med hensyn til at føre disse forslag ud i livet.“

Lyder det harmløst? Er det tilrådeligt for en kristen at give andre mulighed for at påvirke hans eller hendes sind ved hjælp af hypnose? At gøre det ville være i modstrid med apostelen Paulus’ formaning: „[Fremstil] jeres legemer som et levende, helligt, Gud velbehageligt slagtoffer: jeres fornuftmæssige hellige tjeneste. Og lad jer ikke forme efter denne tingenes ordning, men lad jer forvandle gennem en fornyelse af jeres sind, så I kan forvisse jer om hvad der er Guds gode, velbehagelige og fuldkomne vilje.“ — Romerne 12:1, 2.

Kan en kristen ’bevare en god samvittighed’ hvis han tillader at han bliver bragt i en situation hvor han ikke har fuld kontrol over sine tanker eller ønsker, eller endog over sine handlinger? (1 Peter 3:16) Bibelen giver følgende råd: „Enhver af jer [bør vide] hvordan han får herredømme over sit eget kar i hellighed og ære.“ (1 Thessaloniker 4:4) Det er indlysende at hypnose vil kunne hindre én i at følge dette råd.

Håb om et fuldkomment helbred

På baggrund af ovennævnte bibelske principper undgår Jehovas Vidner alt hvad der har med hypnose eller selv-hypnose at gøre. De adlyder befalingen i Femte Mosebog 18:10, 11: „Der må ingen findes hos dig som . . . binder andre med en besværgelse.“ Hvis man har helbredsproblemer, findes der mange andre behandlingsmetoder som ikke indebærer at man udsætter sig for faren ved okkultisme eller tillader andre at manipulere med ens sind.

Ved at afholde sig fra ting der strider mod Bibelens principper, kan kristne få håb om evigt liv i Guds retfærdige nye verden. Til den tid vil menneskeheden kunne glæde sig over at have opnået et fuldkomment helbred, både fysisk og psykisk, uden brug af hypnose. — Åbenbaringen 21:3, 4.

[Fodnote]

^ par. 4 Politikens Store Nye Nudansk Ordbog definerer hypnose som „en søvnagtig tilstand fremkaldt af en hypnotisør hvorunder hypnotisøren har adgang til underbevidstheden og kan påvirke den hypnotiserede til at sige eller gøre ting“. Den hypnotiserede er udtalt suggestivt påvirkelig, og hypnotisørens angivelser følges på en viljeløs facon.