Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Misbrug — Der er en løsning!

Misbrug — Der er en løsning!

 Misbrug — Der er en løsning!

„STOR kokainfangst på flasker.“ Avisartiklen under denne overskrift beskrev hvordan politiet i Johannesburg i Sydafrika beslaglagde en skibscontainer med 11.600 flasker sydamerikansk vin. Vinen var blandet op med mellem 150 og 180 kilo kokain. Det menes at være den største kokainfangst man til dato har gjort i landet.

Det kan lyde som et positivt resultat, men sandheden er at politiet på verdensplan kun er i stand til at beslaglægge omkring 10 til 15 procent af den ulovlige narkotika. Det svarer til at en gartner fjerner nogle få blade fra en skadelig, hurtigtvoksende ukrudtsplante, men lader roden blive i jorden.

Den enorme fortjeneste som narkotika indbringer, hæmmer myndighedernes bestræbelser for at begrænse produktionen og salget af stoffer. Man anslår at der alene i USA købes og sælges narkotika for milliarder af dollars. Med så mange penge på spil er det ikke overraskende at politifolk og embedsmænd, nogle endda i høje stillinger, gør sig skyldige i korruption.

Alex Bellos, som arbejder for ugeavisen The Guardian Weekly, refererer til en regeringsundersøgelse i Brasilien som viser at  „tre kongresmedlemmer, 12 deputerede og tre borgmestre står opført . . . på en liste over mere end 800 personer som menes at være indblandet i organiseret kriminalitet og narkohandel i Brasilien“. Listen omfatter også „politimænd, advokater, forretningsfolk og landmænd i 17 af de i alt 27 stater“. Om denne undersøgelse har en professor i samfundsvidenskab ved Brasílias universitet sagt: „Det er en massiv anklage mod alle dele af samfundet.“ Det samme kunne siges om mange andre samfund hvor narkohandelen har fået fodfæste. Problemet hænger nøje sammen med loven om udbud og efterspørgsel.

I betragtning af den begrænsede succes man har haft med at indføre restriktioner, går nogle ind for at legalisere visse stoffer. Tanken er at det skal være tilladt at have små mængder narkotika til eget brug. Man mener at det ville lette statskontrollen og reducere narkobaronernes enorme fortjenester.

Nogle vinder kampen

Afvænning kan hjælpe folk til at komme ud af deres misbrug og få et bedre helbred. Men når vedkommende vender tilbage til sine vante omgivelser, er der stor sandsynlighed for at han bliver fristet til at genoptage misbruget. Forfatteren Luigi Zoja fortæller hvorfor: „Det er umuligt blot at hjælpe patienten til at aflægge et adfærdsmønster uden at give ham en helt ny dimension i tilværelsen.“

Darren, som er omtalt i den forrige artikel, fandt en sådan „ny dimension“ der forandrede hans tilværelse. Han fortæller: „Jeg var erklæret ateist, men selv om jeg var på stoffer fra morgen til aften, kom jeg med tiden til den erkendelse at der måtte være en Gud. Gennem en periode på to-tre måneder prøvede jeg at komme ud af misbruget, men mine venner pressede mig til at fortsætte. Samtidig med at jeg blev ved med at tage stoffer, begyndte jeg at læse regelmæssigt i Bibelen før jeg gik i seng. Jeg kom ikke længere så meget sammen med mine venner. En aften hvor min værelsesmakker og jeg var helt skæve af stoffer, nævnte jeg noget over for ham om Bibelen. Næste morgen ringede han til sin bror, som var et af Jehovas Vidner. Han henviste os til en af sine trosfæller der boede i samme by som os, og jeg tog hen for at besøge ham.

Vi talte sammen til klokken 11 om aftenen, og jeg gik derfra med en hel del bibelske publikationer til studiebrug. Jeg begyndte at læse Bibelen sammen med ham og holdt op med at ryge og tage stoffer. Omkring ni måneder senere blev jeg døbt som et af Jehovas Vidner.“

Det er ikke let at komme ud af et misbrug. Michael, som blev omtalt i den foregående  artikel, fortæller om de problemer han fik da han holdt op med at tage stoffer efter at have gjort det i 11 år: „Det var meget svært for mig at spise, og derfor tabte jeg mig. Af og til fik jeg også en prikkende fornemmelse og svedeture. Og når jeg så på folk, var de omgivet af en aura. Jeg følte stor trang til at begynde at tage stoffer igen, men noget der hjalp mig til at forblive stoffri, var bøn til Jehova og studium af Bibelen.“ Disse tidligere narkomaner er enige om at det var nødvendigt at bryde helt med dem de før kom sammen med.

Hvorfor menneskers bestræbelser ikke lykkes

Misbrug af rusmidler er blot én side af et større, verdensomspændende problem. Der findes en magt som fremmer ondskab, vold og grusomhed, og som har hele verden i sit garn. Bibelen siger: „Hele verden ligger i den ondes magt.“ (1 Johannes 5:19) I Åbenbaringen 12:9 fortæller apostelen Johannes hvem ’den onde’ er: „Så blev den store drage kastet ned, slangen fra fortiden, der kaldes Djævelen og Satan, som vildleder hele den beboede jord; han blev kastet ned til jorden, og hans engle blev kastet ned sammen med ham.“

Menneskene har ikke alene måttet kæmpe mod egne svagheder, men også mod denne magtfulde fjende. Satan var årsag til menneskets fald. Han er fast besluttet på at føre verden ud i endnu mere fordærv og vende alle bort fra Gud. Misbrug af rusmidler er tilsyneladende en af de måder han prøver at gøre det på. Han har stor harme fordi han ved at „han kun har en kort tidsperiode“. — Åbenbaringen 12:12.

Hvad er Guds løsning?

Bibelen viser at Skaberen i sin kærlighed har sørget for at menneskeheden kan blive genløst fra sin syndige tilstand. I Første Korintherbrev 15:22 siges der: „Ligesom alle dør i Adam, således vil alle også blive gjort levende i Messias.“ Jesus kom af egen fri vilje til jorden som et fuldkomment menneske og ofrede sit liv for at løskøbe os fra synd og død.

At kende årsagen til døden og at finde løsningen på menneskehedens problemer har givet mange motivation og mod til at komme fri af deres afhængighed. Men Bibelen gør mere end at hjælpe os på det personlige plan. Den fortæller om en tid efter at vi er blevet befriet for Satans indflydelse, da alle denne verdens problemer — også misbrug af rusmidler — vil blive fjernet for evigt.

Åbenbaringen beskriver „en flod med livets vand, klar som krystal, som flød ud fra Guds og Lammets trone“. (Åbenbaringen 22:1) Denne symbolske flod skildrer hvad Gud har gjort gennem Jesus Kristus for at give menneskene mulighed for at få et fuldkomment liv på en paradisisk jord. Åbenbaringen beretter om livets træer der vokser langs floden, og siger: „Bladene på træerne var til lægedom for nationerne.“ (Åbenbaringen 22:2) Disse symbolske blade skildrer Jehovas helbredende foranstaltninger der vil føre menneskeheden frem til åndelig og fysisk fuldkommenhed.

Menneskene vil langt om længe blive fri, ikke alene for misbrug af rusmidler, men også for alle de sygdomme og problemer som plager dem i denne fornedrede verden.

[Ramme/illustration på side 9]

Hvor ufarligt er cannabis?

En række lande overvejer at legalisere cannabis, primært for at bruge stoffet i medicinsk øjemed. Man har opdaget at cannabis modvirker kvalme i forbindelse med kemoterapi, og det kan øjensynlig bruges som middel mod appetitløshed hos aids-patienter. Stoffet er også blevet anvendt som smertestillende middel.

Mens der stadig hersker nogen uenighed om visse forskningsresultater, har undersøgelser omtalt i tidsskriftet New Scientist påvist nogle af cannabisens skadevirkninger.

En undersøgelse foretaget af Harvard-universitetet sammenlignede en gruppe som røg marihuana hver dag, med en gruppe der havde et mindre forbrug. En psykologisk test af de to grupper viste kun lidt forskel. Men ved en af de prøver som skulle vise noget om de medvirkendes tilpasningsevne, klarede storforbrugerne sig meget dårligere end den anden gruppe.

Et andet universitet undersøgte i en periode på 15 år en gruppe der havde et konstant forbrug af marihuana, og en gruppe cigaretrygere. Den første gruppe røg som regel tre-fire marihuanacigaretter om dagen, og den anden gruppe havde et dagligt forbrug på mindst 20 cigaretter. Lige mange fra begge grupper var plaget af hoste og bronkitis. Undersøgelser af lungerne hos de to grupper viste at cellebeskadigelsen stort set var den samme.

Marihuanabrugerne røg væsentligt færre gange, men man opdagede at en marihuanacigaret afgiver tre gange så meget tjære som en almindelig cigaret. New Scientist tilføjer: „Marihuanabrugerne inhalerer dybere og holder vejret længere.“

Lungernes immunforsvarscellers evne til at bekæmpe bakterier var desuden 35 procent ringere hos marihuanarygerne end hos cigaretrygerne.

[Kildeangivelse]

U.S. Navy photo

[Ramme på side 11]

„En pinefuld anklage“ mod forældre

En ledende artikel i den sydafrikanske avis Saturday Star udtrykker bekymring over den alarmerende stigning i stofmisbrug blandt unge i Sydafrika og tilføjer:

„At vores børn gør det [tager stoffer], er ofte en pinefuld anklage mod os som forældre og mod samfundet som et hele. Vi slider og slæber uge efter uge for at tjene penge og tilbede ved materialismens alter. Børnene lægger beslag på vores opmærksomhed og tærer på vores energi. Men bruger vi kvalitetstid på dem? Det er så nemt at give dem penge for at få fred for dem. Det er lettere end at lytte til dem — til deres bekymringer, deres forhåbninger, deres problemer. Når vi i aften sidder på en restaurant eller slapper af foran fjernsynet, vil vi da overhovedet vide hvad de foretager sig?“

Eller, kunne vi tilføje, hvad de tænker?

[Illustration på side 10]

Mange er blevet motiveret til at gøre sig fri af misbrug af rusmidler