Gå direkte til indholdet

Findes Gud?

Findes Gud?

Hvad Bibelen siger

 Ja, Bibelen indeholder overbevisende vidnesbyrd om at Gud findes. Den opmuntrer os til at opbygge tro på Gud, ikke ved blindt at tro på religiøse påstande, men ved at bruge vores fornuft og “tænkeevne”. (Romerne 12:1; 1 Johannes 5:20, fodnoten) Overvej følgende argumenter hentet fra Bibelen:

  •   Et univers med præcision og orden og som indeholder liv, er et vidnesbyrd om en Skaber. Bibelen siger: “Ethvert hus bygges jo af en eller anden, men den der har bygget alt er Gud.” (Hebræerne 3:4) Selvom dette er logisk og enkelt, er der mange veluddannede mennesker der mener det er overbevisende. a

  •   Som mennesker har vi et medfødt ønske om at forstå meningen og formålet med livet, en form for sult der stadig er der når vores fysiske behov er dækket. Det er blandt andet det Bibelen kalder vores “åndelige behov”, og det indbefatter ønsket om at kende og tilbede Gud. (Mattæus 5:3; Åbenbaringen 4:11) Det åndelige behov er ikke blot et vidnesbyrd om at Gud findes, men det viser også at han er en kærlig Skaber der ønsker at dække dette behov. – Mattæus 4:4.

  •   Detaljerede profetier i Bibelen blev skrevet hundreder af år i forvejen og blev opfyldt præcis som forudsagt. Præcisionen og detaljerne i disse forudsigelser vidner stærkt om at de kom fra en overmenneskelig kilde. – 2 Peter 1:21.

  •   Bibelskribenterne havde meget større videnskabelig kundskab end deres samtidige. For eksempel troede mange folkeslag i fortiden at jorden blev holdt oppe af et dyr, såsom en elefant, et vildsvin eller en okse. Derimod siger Bibelen at Gud “hænger jorden på intet”. (Job 26:7) På samme måde beskriver Bibelen korrekt jorden som en “kugle” eller som “den runde jord”. (Esajas 40:22, Douay Version; Moffatt) Mange mener at den mest fornuftige forklaring på bibelskribenternes klare forståelse er at de modtog deres oplysninger fra Gud.

  •   Bibelen besvarer mange vanskelige spørgsmål. Det er den slags spørgsmål der kan få folk til at blive ateister hvis ikke de finder et tilfredsstillende svar. For eksempel: Hvis Gud er kærlig og almægtig, hvorfor er der så lidelser og ondskab i verden? Hvorfor fører religion ofte til noget ondt i stedet for noget godt? – Titus 1:16.

a For eksempel har den nu afdøde astronom Allan Sandage engang sagt om universet: “Jeg finder det helt usandsynligt at denne orden er udsprunget af kaos. Der må være et organiserende princip. Gud er for mig et mysterium, men han er forklaringen på det eksisterendes mirakel, på hvorfor der findes noget i stedet for intet.”