Gå direkte til indholdet

Gud

Hvem er Gud?

Findes Gud?

Bibelen svarer med fem overbevisende vidnesbyrd.

Er Gud en upersonlig kraft?

Bibelen siger at Gud har skabt alt, men interesserer han sig for os?

Er Gud alle vegne, allestedsnærværende?

Lærer Bibelen at Gud er alle vegne? Hvorfor kan du have tillid til at han bor et bestemt sted og alligevel kender dig personligt?

Bor Gud et bestemt sted?

Hvor bor Gud ifølge Bibelen? Befinder Jesus sig det samme sted?

Er der nogen mennesker der har set Gud?

Modsiger Bibelen sig selv når den ét sted siger at ‘ingen nogen sinde har set Gud’ og et andet sted nævner at Moses “så Israels Gud“?

Findes treenighedslæren i Bibelen?

Mange trossamfund tror at Gud er en del af en treenighed. Er det hvad Bibelen lærer?

Er Maria Guds mor?

Både De Hellige Skrifter og kristendommens historie giver et klart svar angående denne tro.

Ændrer Gud mening?

Modsiger Bibelen sig selv når den siger citerer Gud for at sige: „Jeg har ikke forandret mig“, og ’jeg vil fortryde’?

Hvad er den hellige ånd?

Af gode grunde omtaler Bibelen den hellige ånd som Guds ‘hænder’.

Guds navn

Har Gud et navn?

Mange bibeloversættelser bruger Guds personlige navn. Bør du bruge det?

Er Guds navn Jesus?

Jesus sagde på intet tidspunkt at han var den almægtige Gud. Hvorfor ikke?

Hvem er Jehova?

Er han kun Gud for ét folk, som for eksempel israelitterne?

Hvor mange navne har Gud?

Nogle mener at ‘Allah’, ‘Alfa og Omega’, ‘El Sjaddaj’ og ‘Jehova-Jireh’ er navne for Gud. Har det nogen betydning hvad vi kalder Gud?

Hvem eller hvad er “Alfa og Omega”?

Hvorfor er denne titel passende?

Guds vilje

Hvad er Guds vilje med mig?

Skal du have et særligt tegn eller en særlig kaldelse for at vide hvad Guds vilje er? Find ud af hvad Bibelen siger.

Hvad siger Bibelen om den frie vilje? Styrer Gud alt?

Mange tror at deres liv styres af skæbnen. Har de valg vi træffer, nogen indflydelse på om det går os godt?

Hvordan kan du få et personligt forhold til Gud?

Syv ting du kan gøre for at blive ven med Gud.

Er det Gud der står bag vores lidelser?

Alle kan blive ramt af lidelser – selv de der har et nært forhold til Gud. Hvordan kan det være?