Salta al contingut

Octau àlbum de fotos del Regne Unit (de març a agost del 2019)

Octau àlbum de fotos del Regne Unit (de març a agost del 2019)

En este àlbum de fotos podràs vore com han avançat les obres de la nova sucursal dels testimonis de Jehovà al Regne Unit entre març i agost del 2019.

  1. Edifici de producció nord (Producció de vídeo)

  2. Edifici de producció sud (Manteniment i servicis)

  3. Edifici d’oficines

  4. Edifici de vivendes A

  5. Edifici de vivendes B

  6. Edifici de vivendes C

  7. Edifici de vivendes D

  8. Edifici de vivendes E

  9. Edifici de vivendes F

5 de març del 2019: Edifici d’oficines

Una treballadora aïlla els conductes de calefacció en la sala de calderes.

29 de març del 2019: Edifici de producció sud

En els vestuaris, els obrers coŀloquen els taulells de les dutxes.

10 d’abril del 2019: Edifici d’oficines

Un treballador instaŀla una xarxa de parallamps, també coneguda com a xarxa de terminació aèria. Esta xarxa forma part d’un sistema dissenyat per a protegir l’edifici dels llamps. L’arnés del treballador està enganxat al sostre de l’edifici i açò li permet treballar de forma segura.

16 d’abril del 2019: Edifici d’oficines

Uns netejavidres preparen les finestres per a posar els adhesius de seguretat. Estos adhesius fan més visibles els vidres evitant que s’entropesse accidentalment amb ells.

23 d’abril del 2019: Edifici de vivendes A

Utilitzant una càmera de televisió de circuit tancat, un membre de l’equip d’obres exteriors comprova que els desaigües, recentment instaŀlats, estiguen preparats per al seu ús.

23 d’abril del 2019: Edifici d’oficines

Uns fusters instaŀlen panells de fusta a les parets d’una zona polivalent que s’utilitzarà com a menjador i d’auditori. Ací també es faran celebracions especials.

14 de maig del 2019: Edifici de vivendes B

Els paisatgistes planten una filera d’arbustos autòctons contra un mur de contenció.

14 de maig del 2019: Edifici de vivendes A

Membres de l’equip d’exteriors instaŀlen una barrera de vidre, formant un fals balcó. Estes barreres protegixen els residents sense bloquejar la llum ni la ventilació.

21 de maig del 2019: Edifici d’oficines

En la zona exterior de la recepció principal, unes electricistes instaŀlen la iŀluminació.

11 de juny del 2019: Edifici de producció nord

Un membre de l’equip mecànic talla els conductes de ventilació amb unes cisalles, per a fer-los a mesura.

17 de juny del 2019: Edifici d’oficines

Els equips de paisatgisme i d’obres exteriors planten arbres i preparen el terreny per a fer camins. A l’esquerra trobem la sala polivalent que es gastarà com a menjador, auditori i per a celebracions. L’edifici de vivendes A es veu al fons.

24 de juny del 2019: Edifici de vivendes A

Un enginyer instaŀla part del sistema antiincendis.

9 de juliol del 2019: Edifici d’oficines

Els paisatgistes preparen el sòl per a sembrar gespa. Al fons, estan netejant les finestres de les oficines amb una perxa telescòpica.

9 de juliol del 2019: Edifici de producció nord

Membres de l’equip d’acabats apliquen un compost autonivellant per al sòl. Utilitzen un rastell anivellador per a aplicar una capa uniforme del compost i, a continuació, utilitzen corrons de pues per a eliminar les bambolles d’aire.

24 de juliol del 2019: Edifici d’oficines

Membres de l’equip d’acabats posen un sol vinílic a l’espai polivalent que s’utilitzarà de menjador, auditori i per a celebracions. A la paret posterior, on s’ubicarà la plataforma, s’han muntat pantalles de televisió sobre panells acústics.

26 de juliol del 2019: Edifici de producció nord

Al costat de l’estudi de vídeo, un fuster equipa la sala de perruqueria i maquillatge per als participants.

1 d’agost del 2019: Edifici de producció nord

Uns fusters instaŀlen les vies per a les particions de les oficines desmuntables. Estes particions permeten als departaments redistribuir fàcilment els espais de les oficines.

1 d’agost del 2019: Edifici de producció nord

Un contractista connecta les bigues metàŀliques per a equipar l’estudi de vídeo. En estes bigues es pengen equips, com el de llums i càmeres, quan s’utilitza l’estudi.

15 d’agost del 2019: Lloc on anirà la nova sucursal

Vista aèria des del nord. A l’esquerra, els edificis de vivendes B, C, D, E i F ja s’han acabat. Al centre, l’edifici de vivendes A, està a punt d’acabar-se i els edificis d’oficines ja estan acabats. A la dreta, els edificis de producció sud i nord estan quasi acabats. Mentrestant, es continua amb el treball de paisatgisme per tota la sucursal.

26 d’agost del 2019: Edifici d’oficines

Treballadors posen taulells de pedra a la terrassa darrere de la zona de recepció. Les carpes al fons protegixen del sol mentres netegen els taulells que s’acaben de coŀlocar.