Mi olõ väega erisugudsõ etnilidsõ ja keelelidsõ tagaperäga, a meid ütistäs ütsitse huvi. Miä kõgõ tähtsamp, mi soovimi tuvva avvo Jehoovalõ, Piibli Jumalalõ ja kõigi asjo luujalõ. Mi soovimi kõgõst süämest tetä nii nigu tekkʹ Jeesus Kristus ja olõmi uhkõ, et meid nimitsedäs kristlasis. Kõikʹ Jehoova tunnistaja võtva aigo tuu jaos, et avita inemiisil saia teedüst Piibli ja Jumala kuningriigi kotsilõ. Mi anna tunnistust ehk kõnõlõmi inemiisile Jummal Jehoovast ja timä kuningriigist, tuuperäst teedäs meid ku Jehoova tunnistajid.

Tutvu mi saidiga. Saa nii miika ku mi uskumuisiga lähembält tutvas.