Skip to content

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

Y đức và luật pháp (Tổng quát)

Điều trị công bằng cho bệnh nhân và hiệu quả về kinh tế của các phương pháp thay thế cho việc truyền máu

Peri-operative blood transfusion increases length of hospital stay and number of postoperative complications in non-cardiac surgical patients.

Bower WF, Jin L, Underwood MJ, Lam YH, Lai PB.

Nguồn‎: Hong Kong Med J 2010;16(2):116-20.

Mã bài‎: PubMed 20354245

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20354245

The ONTraC Ontario program in blood conservation.

Freedman J.

Nguồn‎: Transfus Apher Sci 2014;50(1):32-6.

Mã bài‎: PubMed 24388485

DOI‎: 10.1016/j.transci.2013.12.010

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24388485

Blood product conservation is associated with improved outcomes and reduced costs after cardiac surgery.

LaPar DJ, Crosby IK, Ailawadi G, Ad N, Choi E, Spiess BD, Rich JB, Kasirajan V, Fonner E Jr, Kron IL, Speir AM; Investigators for the Virginia Cardiac Surgery Quality Initiative.

Nguồn‎: J Thorac Cardiovasc Surg 2013;145(3):796-804.

Mã bài‎: PubMed 23414992

DOI‎: 10.1016/j.jtcvs.2012.12.041

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23414992

Improved outcomes and reduced costs associated with a health-system-wide patient blood management program: a retrospective observational study in four major adult tertiary-care hospitals.

Leahy MF, Hofmann A, Towler S, Trentino KM, Burrows SA, Swain SG, Hamdorf J, Gallagher T, Koay A, Geelhoed GC, Farmer SL.

Nguồn‎: Transfusion 2017;57(6):1347-58.

Mã bài‎: PubMed 28150313

DOI‎: 10.1111/trf.14006

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28150313

Safety, cost savings, simplicity back broader use of bloodless surgery.

Mathias JM.

Nguồn‎: OR Manager 2013;29(5):1, 6, 8-9.

Mã bài‎: PubMed 23755462

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23755462

Effective reduction of blood product use in a community teaching hospital: when less is more.

Politsmakher A, Doddapaneni V, Seeratan R, Dosik H.

Nguồn‎: Am J Med 2013;126(10):894-902.

Mã bài‎: PubMed 24054957

DOI‎: 10.1016/j.amjmed.2013.06.013

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24054957

Impact of bleeding-related complications and/or blood product transfusions on hospital costs in inpatient surgical patients.

Stokes ME, Ye X, Shah M, Mercaldi K, Reynolds MW, Rupnow MF, Hammond J.

Nguồn‎: BMC Health Serv Res 2011;11:135.

Mã bài‎: PubMed 21627788

DOI‎: 10.1186/1472-6963-11-135

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21627788

Increased hospital costs associated with red blood cell transfusion.

Trentino KM, Farmer SL, Swain SG, Burrows SA, Hofmann A, Ienco R, Pavey W, Daly FF, Van Niekerk A, Webb SA, Towler S, Leahy MF.

Nguồn‎: Transfusion 2015;55(5):1082-9.

Mã bài‎: PubMed 25488623

DOI‎: 10.1111/trf.12958

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25488623

An economic analysis of costs associated with development of a cell salvage program.

Waters JR, Meier HH, Waters JH.

Nguồn‎: Anesth Analg 2007;104(4):869-75.

Mã bài‎: PubMed 17377098

DOI‎: 10.1213/01.ane.0000258039.79028.7c

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17377098


Phần y khoa của trang web jw.org được thiết kế nhằm cung cấp tài liệu chủ yếu cho bác sĩ và những người thuộc ngành y. Phần này không tư vấn về y khoa hoặc đề nghị bất cứ phương pháp điều trị nào, và cũng không thay thế cho bác sĩ. Tài liệu y khoa được liệt kê trong phần này không do Nhân Chứng Giê-hô-va xuất bản, nhưng bàn về những phương pháp điều trị không truyền máu mà bác sĩ có thể quyết định xem xét. Chính bác sĩ có trách nhiệm phân loại những thông tin cập nhật hơn, bàn bạc các phương cách điều trị và hỗ trợ bệnh nhân lựa chọn một cách sáng suốt dựa trên tình trạng sức khỏe, ước nguyện và niềm tin của bệnh nhân. Không phải tất cả các phương pháp được liệt kê đều thích hợp cho mọi bệnh nhân.

Đôi lời với bệnh nhân: Xin luôn hỏi ý kiến của bác sĩ về vấn đề sức khỏe và cách điều trị. Cần đi khám bác sĩ nếu cảm thấy bệnh.

Việc sử dụng trang web này được chi phối bởi các điều khoản sử dụng.