Skip to content

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

Bệnh hồng cầu lưỡi liềm (ở trẻ em)

Ngăn ngừa khủng hoảng

Phòng chống bệnh hồng cầu lưỡi liềm—Kích hoạt huyết cầu tố thai nhi bằng dược lý cho trẻ em và trẻ sơ sinh bị hồng cầu liềm

Pharmacotherapy in sickle cell disease—state of the art and future prospects.

Hankins J, Aygun B.

Nguồn‎: Br J Haematol 2009;145(3):296-308.

Mã bài‎: PubMed 19222472

DOI‎: 10.1111/j.1365-2141.2009.07602.x

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19222472

Long-term hydroxyurea therapy for infants with sickle cell anemia: the HUSOFT extension study.

Hankins JS, Ware RE, Rogers ZR, Wynn LW, Lane PA, Scott JP, Wang WC.

Nguồn‎: Blood 2005;106(7):2269-75.

Mã bài‎: PubMed 16172253

DOI‎: 10.1182/Blood-2004-12-4973

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16172253

The effect of hydroxcarbamide therapy on survival of children with sickle cell disease.

Lobo CL, Pinto JF, Nascimento EM, Moura PG, Cardoso GP, Hankins JS.

Nguồn‎: Br J Haematol 2013;161(6):852-60.

Mã bài‎: PubMed 23590693

DOI‎: 10.1111/bjh.12323

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23590693

Evidence review of hydroxyurea for the prevention of sickle cell complications in low-income countries.

Mulaku M, Opiyo N, Karumbi J, Kitonyi G, Thoithi G, English M.

Nguồn‎: Arch Dis Child 2013;98(11):908-14.

Mã bài‎: PubMed 23995076

DOI‎: 10.1136/archdischild-2012-302387

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23995076

Hydroxyurea for sickle cell disease: a systematic review for efficacy and toxicity in children.

Strouse JJ, Lanzkron S, Beach MC, Haywood C, Park H, Witkop C, Wilson RF, Bass EB, Segal JB.

Nguồn‎: Pediatrics 2008;122(6):1332-42.

Mã bài‎: PubMed 19047254

DOI‎: 10.1542/peds.2008-0441

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19047254

Impact of hydroxyurea on clinical events in the BABY HUG trial.

Thornburg CD, Files BA, Luo Z, Miller ST, Kalpatthi R, Iyer R, Seaman P, Lebensburger J, Alvarez O, Thompson B, Ware RE, Wang WC; BABY HUG Investigators.

Nguồn‎: Blood 2012;120(22):4304-10.

Mã bài‎: PubMed 22915643

DOI‎: 10.1182/blood-2012-03-419879

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22915643

Effect of hydroxyurea on growth in children with sickle cell anemia: results of the HUG-KIDS Study.

Wang WC, Helms RW, Lynn HS, Redding-Lallinger R, Gee BE, Ohene-Frempong K, Smith-Whitley K, Waclawiw MA, Vichinsky EP, Styles LA, Ware RE, Kinney TR.

Nguồn‎: J Pediatr 2002;140(2):225-9.

Mã bài‎: PubMed 11865275

DOI‎: 10.1067/mpd.2002.121383

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11865275

Hydroxyurea is associated with lower costs of care of young children with sickle cell anemia.

Wang WC, Oyeku SO, Luo Z, Boulet SL, Miller ST, Casella JF, Fish B, Thompson BW, Grosse SD; BABY HUG Investigators.

Nguồn‎: Pediatrics 2013;132(4):677-83.

Mã bài‎: PubMed 23999955

DOI‎: 10.1542/peds.2013-0333

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23999955

Hydroxycarbamide in very young children with sickle-cell anaemia: a multicentre, randomised, controlled trial (BABY HUG).

Wang WC, Ware RE, Miller ST, Iyer RV, Casella JF, Minniti CP, Rana S, Thornburg CD, Rogers ZR, Kalpatthi RV, Barredo JC, Brown RC, Sarnaik SA, Howard TH, Wynn LW, Kutlar A, Armstrong FD, Files BA, Goldsmith JC, Waclawiw MA, Huang X, Thompson BW; for the BABY HUG investigators.

Nguồn‎: Lancet 2011;377(9778):1663-72.

Mã bài‎: PubMed 21571150

DOI‎: 10.1016/S0140-6736(11)60355-3

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21571150

Hydroxycarbamide versus chronic transfusion for maintenance of transcranial doppler flow velocities in children with sickle cell anaemia-TCD With Transfusions Changing to Hydroxyurea (TWiTCH): a multicentre, open-label, phase 3, non-inferiority trial.

Ware RE, Davis BR, Schultz WH, Brown RC, Aygun B, Sarnaik S, Odame I, Fuh B, George A, Owen W, Luchtman-Jones L, Rogers ZR, Hilliard L, Gauger C, Piccone C, Lee MT, Kwiatkowski JL, Jackson S, Miller ST, Roberts C, Heeney MM, Kalfa TA, Nelson S, Imran H, Nottage K, Alvarez O, Rhodes M, Thompson AA, Rothman JA, Helton KJ, Roberts D, Coleman J, Bonner MJ, Kutlar A, Patel N, Wood J, Piller L, Wei P, Luden J, Mortier NA, Stuber SE, Luban NL, Cohen AR, Pressel S, Adams RJ.

Nguồn‎: Lancet 2016;387(10019):661-70.

Mã bài‎: PubMed 26670617

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26670617

How I use hydroxyurea to treat young patients with sickle cell anemia.

Ware RE.

Nguồn‎: Blood 2010;115(26):5300-11.

Mã bài‎: PubMed 20223921

DOI‎: 10.1182/blood-2009-04-146852

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20223921

Sustained long-term hematologic efficacy of hydroxyurea at maximum tolerated dose in children with sickle cell disease.

Zimmerman SA, Schultz WH, Davis JS, Pickens CV, Mortier NA, Howard TA, Ware RE.

Nguồn‎: Blood 2004;103(6):2039-45.

Mã bài‎: PubMed 14630791

DOI‎: 10.1182/blood-2003-07-2475

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14630791

Phòng chống bệnh hồng cầu lưỡi liềm—Phòng chống nhiễm trùng và biến chứng khác

Prophylactic antibiotics for preventing pneumococcal infection in children with sickle cell disease.

Hirst C, Owusu-Ofori S.

Nguồn‎: Cochrane Database Syst Rev 2012;(9):CD003427.

Mã bài‎: PubMed 22972063

DOI‎: 10.1002/14651858.CD003427.pub2

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22972063

Sickle cell disease.

Meremikwu MM, Okomo U.

Nguồn‎: BMJ Clin Evid 2011;02:2402.

Mã bài‎: PubMed 21718552

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21718552

A phase 3 trial of l-glutamine in sickle cell disease.

Niihara Y, Miller ST, Kanter J, Lanzkron S, Smith WR, Hsu LL, Gordeuk VR, Viswanathan K, Sarnaik S, Osunkwo I, Guillaume E, Sadanandan S, Sieger L, Lasky JL, Panosyan EH, Blake OA, New TN, Bellevue R, Tran LT, Razon RL, Stark CW, Neumayr LD, Vichinsky EP

Nguồn‎: N Engl J Med 2018;379(3):226-35.

Mã bài‎: PubMed 30021096

DOI‎: 10.1056/NEJMoa1715971

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30021096

Malaria chemoprophylaxis in sickle cell disease.

Oniyangi O, Omari AA.

Nguồn‎: Cochrane Database Syst Rev 2006;(4):CD003489.

Mã bài‎: PubMed 17054173

DOI‎: 10.1002/14651858.CD003489.pub2

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17054173


Phần y khoa của trang web jw.org được thiết kế nhằm cung cấp tài liệu chủ yếu cho bác sĩ và những người thuộc ngành y. Phần này không tư vấn về y khoa hoặc đề nghị bất cứ phương pháp điều trị nào, và cũng không thay thế cho bác sĩ. Tài liệu y khoa được liệt kê trong phần này không do Nhân Chứng Giê-hô-va xuất bản, nhưng bàn về những phương pháp điều trị không truyền máu mà bác sĩ có thể quyết định xem xét. Chính bác sĩ có trách nhiệm phân loại những thông tin cập nhật hơn, bàn bạc các phương cách điều trị và hỗ trợ bệnh nhân lựa chọn một cách sáng suốt dựa trên tình trạng sức khỏe, ước nguyện và niềm tin của bệnh nhân. Không phải tất cả các phương pháp được liệt kê đều thích hợp cho mọi bệnh nhân.

Đôi lời với bệnh nhân: Xin luôn hỏi ý kiến của bác sĩ về vấn đề sức khỏe và cách điều trị. Cần đi khám bác sĩ nếu cảm thấy bệnh.

Việc sử dụng trang web này được chi phối bởi các điều khoản sử dụng.