Skip to content

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

Phẫu thuật răng hàm mặt

Tối ưu hóa khả năng chịu đựng thiếu máu của bệnh nhân

Anemia and perioperative red blood cell transfusion: a matter of tolerance.

Madjdpour C, Spahn DR, Weiskopf RB.

Nguồn‎: Crit Care Med 2006;34(5 Suppl):S102-8.

Mã bài‎: PubMed 16617252

DOI‎: 10.1097/01.CCM.0000214317.26717.73

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16617252

Recombinant human erythropoietin in the treatment of head and neck tumour anaemia.

Oettle H, Riess H, Raguse JD, Bier J, Gath HJ.

Nguồn‎: Int J Oral Maxillofac Surg 2001;30(2):148-55.

Mã bài‎: PubMed 11405451

DOI‎: 10.1054/ijom.2000.0019

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11405451

Effect of transfusion guidelines on postoperative transfusion in children undergoing craniofacial reconstruction surgery.

Stricker PA, Fiadjoe JE, Kilbaugh TJ, Pruitt EY, Taylor JA, Bartlett SP, McCloskey JJ.

Nguồn‎: Pediatr Crit Care Med 2012;13(6):e357-62.

Mã bài‎: PubMed 22895004

DOI‎: 10.1097/PCC.0b013e31825b561b

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22895004


Phần y khoa của trang web jw.org được thiết kế nhằm cung cấp tài liệu chủ yếu cho bác sĩ và những người thuộc ngành y. Phần này không tư vấn về y khoa hoặc đề nghị bất cứ phương pháp điều trị nào, và cũng không thay thế cho bác sĩ. Tài liệu y khoa được liệt kê trong phần này không do Nhân Chứng Giê-hô-va xuất bản, nhưng bàn về những phương pháp điều trị không truyền máu mà bác sĩ có thể quyết định xem xét. Chính bác sĩ có trách nhiệm phân loại những thông tin cập nhật hơn, bàn bạc các phương cách điều trị và hỗ trợ bệnh nhân lựa chọn một cách sáng suốt dựa trên tình trạng sức khỏe, ước nguyện và niềm tin của bệnh nhân. Không phải tất cả các phương pháp được liệt kê đều thích hợp cho mọi bệnh nhân.

Đôi lời với bệnh nhân: Xin luôn hỏi ý kiến của bác sĩ về vấn đề sức khỏe và cách điều trị. Cần đi khám bác sĩ nếu cảm thấy bệnh.

Việc sử dụng trang web này được chi phối bởi các điều khoản sử dụng.