Skip to content

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

Hồi sức tích cực

Xử lý thiếu máu

Recombinant human erythropoietin therapy in critically ill Jehovah's Witnesses.

Ball AM, Winstead PS.

Nguồn‎: Pharmacotherapy 2008;28(11):1383-90.

Mã bài‎: PubMed 18956998

DOI‎: 10.1592/phco.28.11.1383

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18956998

Severe acute anemia after liver transplantation in an elderly Jehovah's Witness treated with high-dose erythropoietin and ferric carboxymaltose: a case report.

Brunetta DM, Kaufman J, De Santis GC, Mesquita DF, Souza FN, Garcia JH.

Nguồn‎: Transplant Proc 2015;47(8):2548-51.

Mã bài‎: PubMed 26518969

DOI‎: 10.1016/j.transproceed.2015.09.014

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26518969

Recombinant human erythropoietin in severe anaemia: issues of dosing and duration.

Charles A, Purtill M, Napolitano LM.

Nguồn‎: Anaesth Intensive Care 2006;34(6):793-6.

Mã bài‎: PubMed 17183900

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17183900

Efficacy of recombinant human erythropoietin in the critically ill patient: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial.

Corwin HL, Gettinger A, Rodriguez RM, Pearl RG, Gubler KD, Enny C, Colton T, Corwin MJ.

Nguồn‎: Crit Care Med 1999;27(11):2346-50.

Mã bài‎: PubMed 10579246

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10579246

Recombinant human erythropoietin therapy in critically ill patients: a dose-response study [ISRCTN48523317].

Georgopoulos D, Matamis D, Routsi C, Michalopoulos A, Maggina N, Dimopoulos G, Zakynthinos E, Nakos G, Thomopoulos G, Mandragos K, Maniatis A; Critical Care Clinical Trials Greek Group.

Nguồn‎: Crit Care 2005;9(5):R508-15.

Mã bài‎: PubMed 16277712

DOI‎: 10.1186/cc3786

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16277712

Management of a Jehovah's Witness patient with sepsis and profuse bleeding after emergency coronary artery bypass graft surgery: rethinking the critical threshold of oxygen delivery.

Hong T, Shander A, Agarwal S, Castresana M.

Nguồn‎: A A Case Rep 2015;4(10):127-31.

Mã bài‎: PubMed 25974416

DOI‎: 10.1213/XAA.0000000000000144

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25974416

Long-term ECMO treatment in Jehovah's Witness patient without transfusions.

Lindholm J, Palmér K, Frenckner B.

Nguồn‎: Perfusion 2012;27(4):332-4.

Mã bài‎: PubMed 22496111

DOI‎: 10.1177/0267659112444328

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22496111

Improved survival of critically ill trauma patients treated with recombinant human erythropoietin.

Napolitano LM, Fabian TC, Kelly KM, Bailey JA, Block EF, Langholff W, Enny C, Corwin HL.

Nguồn‎: J Trauma 2008;65(2):285-97.

Mã bài‎: PubMed 18695463

DOI‎: 10.1097/TA.0b013e31817f2c6e

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18695463

Recombinant human erythropoietin use in a critically ill Jehovah's Witness after cardiac surgery.

Price S, Pepper JR, Jaggar SI.

Nguồn‎: Anesth Analg 2005;101(2):325-7.

Mã bài‎: PubMed 16037136

DOI‎: 10.1213/01.ANE.0000159158.70532.D0

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16037136

Erythropoiesis-stimulating agent administration and survival after severe traumatic brain injury: a prospective study.

Talving P, Lustenberger T, Inaba K, Lam L, Mohseni S, Chan L, Demetriades D.

Nguồn‎: Arch Surg 2012;147(3):251-5.

Mã bài‎: PubMed 22430906

DOI‎: 10.1001/archsurg.2011.1838

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22430906


Phần y khoa của trang web jw.org được thiết kế nhằm cung cấp tài liệu chủ yếu cho bác sĩ và những người thuộc ngành y. Phần này không tư vấn về y khoa hoặc đề nghị bất cứ phương pháp điều trị nào, và cũng không thay thế cho bác sĩ. Tài liệu y khoa được liệt kê trong phần này không do Nhân Chứng Giê-hô-va xuất bản, nhưng bàn về những phương pháp điều trị không truyền máu mà bác sĩ có thể quyết định xem xét. Chính bác sĩ có trách nhiệm phân loại những thông tin cập nhật hơn, bàn bạc các phương cách điều trị và hỗ trợ bệnh nhân lựa chọn một cách sáng suốt dựa trên tình trạng sức khỏe, ước nguyện và niềm tin của bệnh nhân. Không phải tất cả các phương pháp được liệt kê đều thích hợp cho mọi bệnh nhân.

Đôi lời với bệnh nhân: Xin luôn hỏi ý kiến của bác sĩ về vấn đề sức khỏe và cách điều trị. Cần đi khám bác sĩ nếu cảm thấy bệnh.

Việc sử dụng trang web này được chi phối bởi các điều khoản sử dụng.