Skip to content

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

Phẫu thuật tim mạch

Truyền máu hoàn hồi sau phẫu thuật

Reinfusion of mediastinal blood after heart surgery.

Martin J, Robitaille D, Perrault LP, Pellerin M, Pagé P, Searle N, Cartier R, Hébert Y, Pelletier LC, Thaler HT, Carrier M.

Nguồn‎: J Thorac Cardiovasc Surg 2000;120(3):499-504.

Mã bài‎: PubMed 10962411

DOI‎: 10.1067/mtc.2000.108691

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10962411

Safety and efficacy of perioperative cell salvage and autotransfusion after coronary artery bypass grafting: a randomized trial.

Murphy GJ, Allen SM, Unsworth-White J, Lewis CT, Dalrymple-Hay MJ.

Nguồn‎: Ann Thorac Surg 2004;77(5):1553-9.

Mã bài‎: PubMed 15111142

DOI‎: 10.1016/j.athoracsur.2003.10.045

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15111142

Reduction of allogeneic red blood cell usage during cardiac surgery by an integrated intra- and postoperative blood salvage strategy: results of a randomized comparison.

Weltert L, Nardella S, Rondinelli MB, Pierelli L, De Paulis R.

Nguồn‎: Transfusion 2013;53(4):790-7.

Mã bài‎: PubMed 22882381

DOI‎: 10.1111/j.1537-2995.2012.03836.x

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22882381


Phần y khoa của trang web jw.org được thiết kế nhằm cung cấp tài liệu chủ yếu cho bác sĩ và những người thuộc ngành y. Phần này không tư vấn về y khoa hoặc đề nghị bất cứ phương pháp điều trị nào, và cũng không thay thế cho bác sĩ. Tài liệu y khoa được liệt kê trong phần này không do Nhân Chứng Giê-hô-va xuất bản, nhưng bàn về những phương pháp điều trị không truyền máu mà bác sĩ có thể quyết định xem xét. Chính bác sĩ có trách nhiệm phân loại những thông tin cập nhật hơn, bàn bạc các phương cách điều trị và hỗ trợ bệnh nhân lựa chọn một cách sáng suốt dựa trên tình trạng sức khỏe, ước nguyện và niềm tin của bệnh nhân. Không phải tất cả các phương pháp được liệt kê đều thích hợp cho mọi bệnh nhân.

Đôi lời với bệnh nhân: Xin luôn hỏi ý kiến của bác sĩ về vấn đề sức khỏe và cách điều trị. Cần đi khám bác sĩ nếu cảm thấy bệnh.

Việc sử dụng trang web này được chi phối bởi các điều khoản sử dụng.