Skip to content

Ulandu kuenda Embimbiliya

Ulandu woku teyuila Embimbiliya loku li pongolola kuenda oku li sandeka ka u sokisiwa. Asituluilo okaliye a eca uvangi wokuti owo u likuata lulandu. Ndaño o kasi vetavo likuavo, o ka limbuka okuti Embimbiliya lia litepa lelivulu likuavo.