Кол материалдарже шилчиир

Иегованың Херечилери

Select language тыва

Бо арында jw.org деп сайтыда чоокта чаа салган материалдарны көргүскен. Чаа журналдарны, номнарны болгаш өске-даа дептерлерни тып алыр дизиңерзе, «Дептерлер» деп арынче шилчий бериңер.

 

2019-05-07

«ХРИСТИАН ЧУРТТАЛГАВЫС БОЛГАШ БАРААЛГАЛЫВЫС» ДЕП АЖЫЛЧЫН КЫДЫРААШ

Июнь 2019

2019-05-07

ТАҢНЫЫЛ СУУРГАЗЫ (ӨӨРЕНИР ҮНДҮРҮЛГЕ)

Май 2019

2019-04-30

НОМНАР БОЛГАШ БРОШЮРАЛАР

Библия бисти чүү чүвеге өөредип турар?