Кол материалдарже шилчиир

Иегованың Херечилери

Select language тыва

JW.ORG деп сайтка дилээшкин

 

Текстини дилээр кылдыр, киир парлаңар азы немелде параметирлерни шилип алгаш, «Дилээшкин» деп кнопканы базыптыңар.