Кол материалдарже шилчиир

Иегованың Херечилери

Select language тыва

Иисус Христостуң өлүмүнүң дугайында Сактыышкын кежээзи

Иисус Христостуң өлүмүнүң чылдаанын бистиң-биле кады эрттиреринче силерни сеткиливистиң ханазындан чалап тур бис. Чурттап турар чериңерге ол ужуражылганың чоокку болур черин тып алыңар.