XIHONDZO XO RINDZA June 2014 | Xikwembu Xi Ri Yini Hi Ku Dzaha?

Ku tiva langutelo ra xona swi nga ku pfuna leswaku u tshika ku dzaha.

NHLOKOMHAKA YA XIFUNENGETO​

Ntungu Wa Misava Hinkwayo

Ha yini vanhu va ya emahlweni ni ku dzaha hambileswi ku endliwaka matshalatshala yo lwisana na kona?

NHLOKOMHAKA YA XIFUNENGETO​

Xikwembu Xi Ri Yini Hi Ku Dzaha?

Leswi Bibele yi nga vulavuriki hi fole, hi ta swi tiva njhani leswaku Xikwembu xi ri yini hi ku dzaha?

Xana U Tshame U Xi Dya Xinkwa Xa Vutomi?

Ha yini Yesu a vule leswaku a a ri xinkwa lexi humaka etilweni?

Hi Wihi Ntshembo Lowu Nga Kona Hi Maxaka Ya Mina Lama Feke?

Bibele yi vula leswaku Xikwembu xi ta pfuxa ni lava nga lulamangiki eku feni. Ha yini xi ta endla tano?

Vavanuna Vanharhu Lava Lavisiseke Ntiyiso Hi Va-1500Va Kume Yini?

Capito, Cellarius na Campanus, hinkwavo va endle nchumu lowu va holoviseke ni Kereke ya Khatoliki ni lava a va nga pfumelelani ni tidyondzo ta yona.

Tinhlamulo Ta Swivutiso Swa Bibele

Xana xikongomelo xa misava xi ta kala xi hetiseka?

Swin'wana Leswi Nga Kona Eka Website Leyi

Xana Xikwembu Xi Fanele Xi Soriwa Hikwalaho Ka Leswi Hi Xanisekaka?

Ku xaniseka ku khumba vanhu hinkwavo, hambi ku ri lava Xikwembu xi va rhandzaka. Ha yini?