Xana Swilo Leswi Hanyaka Swi Lo Tumbuluxiwa?

I swa nkoka leswi u swi pfumelaka malunghana ni masungulo ya vutomi.

Xingheniso

Xana pulanete ya hina yi endleriwe leswaku ku hanyiwa eka yona? Xana dyondzo ya ku tiendlekela ka swilo yi seketeriwe ntsena eka tinhla leti nga tshembiwaka?

Xana U Pfumela Eka Yini?

U nga va u pfumela eka Xikwembu naswona u xixima Bibele. U nga ha tlhela u xixima mavonelo ya van’wasayense lava leteriweke lava nga tshembiki leswaku ku ni Muvumbi.

Pulanete Ya Swilo Leswi Hanyaka

Vutomi a byi nga ta va kona emisaveni loko a ku nga ri hikwalaho ka swilo swo karhi leswi ku vuriwaka leswaku swi lo “tiendlekela.” Xana swilo “tiendlekela” kumbe swilo tumbuluxiwa?

I Mani Loyi A Swi Endleke Ku Sungula?

Valavisisi lava nga ni vutshila, va kopa swilo leswi kumekaka eka ntumbuluko leswaku va ta lulamisa swihoxo swo tika swa vunjhiniyara. Loko ku laveka munhu wo tlhariha leswaku a ta kota ku kopa, ku vuriwa yini hi loyi a sunguleke nchumu wa kona?

Vonelo Leri Hoxeke Ni Ntiyiso Hi Ku Tiendlekela Ka Swilo

Xin’wana malunghana ni dyondzo ya ku tihundzukela ka swilo hi leswaku swimilana kumbe swiharhi swi hundzuka nchumu lowuntshwa. Xana dyondzo leyi i ntsheketo kumbe ntiyiso?

Sayense Ni Rungula Ra Genesa

Xana sayense ya kanetana ni rungula ra Bibele leri vulavulaka hi ku tumbuluxa?

Xana Swi Ni Mhaka Leswaku U Pfumela Yini?

Xana leswi u swi pfumelaka hi dyondzo ya ku tihundzukela ka swilo swi khumba xikongomelo xa wena malunghana ni vutomi?

Tibuku Leti Tirhisiweke Eka Broxara Leyi

Vona swikombo leswi broxara leyi yi sekeriweke eka swona.