İçeriğe geç

İçindekiler kısmına geç

Galatyalılara, Efesoslulara, Filipililere ve Koloselilere Mektuplardan Önemli N

Galatyalılara, Efesoslulara, Filipililere ve Koloselilere Mektuplardan Önemli N

 Yehova’nın Sözü Canlıdır

Galatyalılara, Efesoslulara, Filipililere ve Koloselilere Mektuplardan Önemli Noktalar

BAZI Hıristiyanların Yahudileştirilme etkisinde kalıp pak tapınmadan uzaklaştığını duyan elçi Pavlus “Galatya’daki cemaatlere” etkili bir mektup yazar (Gal. 1:2). MS 50-52 yıllarında yazılan bu mektupta çok net öğütler ve oldukça etkili bir teşvik bulunur.

Pavlus bundan yaklaşık on yıl sonra Roma’da, ‘Mesih İsa yolunda tutuklu’ bulunurken Efesos, Filipi ve Kolose’deki cemaatlere güvenilir öğütler içeren ve kardeşleri sevgiyle teşvik eden mektuplar yazar (Efes. 3:1). Bugün biz de Mukaddes Kitabın Galatyalılar, Efesoslular, Filipililer ve Koloseliler kitaplarında bulunan mesajlardan yararlanabiliriz (İbr. 4:12).

‘AKLANMAK’ NASIL MÜMKÜN?

(Gal. 1:1–6:18)

Cemaattekileri Yahudileştirmeye çalışan bazıları Pavlus’un konumu hakkında sinsice şüphe uyandırdığından, Pavlus kendi yaşamından belirli ayrıntılar vererek elçiliğini savunur (Gal. 1:11–2:14). Onların sahte öğretilerine karşılık olarak “insanın kanunun gereklerini yaparak değil, sadece Mesih İsa’ya iman sayesinde aklanabildiğini” vurgular (Gal. 2:16).

Pavlus Mesih’in, ‘kanunun hükmü altında olanları bedel ödeyerek kurtardığını’ ve Hıristiyanlara özgü özgürlüğü tadabilmeleri için serbest bıraktığını söyler. Galatyalıları ciddiyetle şöyle uyarır: “Kararlı olun ve yeniden bir boyunduruk altına girmeyin” (Gal. 4:4, 5; 5:1).

Mukaddes Kitapla İlgili Soruların Yanıtları:

3:16-18, 28, 29—İbrahim ahdi hâlâ geçerli mi? Evet, geçerli. Kanun ahdi, Tanrı’nın İbrahim’le yaptığı ahdin yerini alması için değil bu ahde ek olarak yapıldı. Dolayısıyla İbrahim ahdi, Musa Kanunu ‘ortadan kaldırıldıktan’ sonra da geçerli kaldı (Efes. 2:15). Kanun ahdinde yer alan vaatler İbrahim’in gerçek “soyu”, yani bu soyun birincil kısmını oluşturan İsa Mesih ve ‘Mesih’e ait olanlar’ için de geçerli oldu.

6:2—“Mesih’in kanunu” nedir? Bu kanun İsa’nın tüm öğreti ve emirlerinden oluşur; özellikle de “birbirinizi sevin” emri bu Kanun kapsamındadır (Yuhn. 13:34).

6:8—Nasıl ‘ruhu hoşnut ederek ekeriz’? Tanrı’nın ruhunun üzerimizde işlemesine izin veren bir yaşam sürerek bunu yaparız. Ruhu hoşnut ederek ekmek, kutsal ruhun işlemesine fırsat veren faaliyetlere gayretle katılmayı kapsar.

Alacağımız Dersler:

1:6-9. Cemaatte sorunlar çıktığında ihtiyarlar gecikmeden harekete geçmelidir. Kutsal Yazıları kullanıp sağlam bir mantık yürüterek sahte fikirleri vakit kaybetmeden çürütebilirler.

2:20. Fidye Tanrı’nın bize kişisel bir armağanıdır. Fidyeyi böyle görmeyi öğrenmeliyiz (Yuhn. 3:16).

5:7-9. Kötü arkadaşlıklar ‘hakikat sözüne uymamıza engel’ olabilir. Bunlardan kaçınırsak akıllılık ederiz.

6:1, 2, 5“Ruhi yeterliğe sahip” kişiler, farkında olmadan yanlış bir adım atmamızdan kaynaklanan sıkıntılı durumlar gibi yükleri taşımamıza yardım edebilir. Fakat konu ruhi sorumluluklarımız olduğunda yükümüzü kendimiz taşımalıyız.

 ‘HER ŞEYİN MESİH’TE BİR ARAYA GETİRİLMESİ’

(Efes. 1:1–6:24)

Efesoslulara yazdığı mektupta, Pavlus Hıristiyanlar arasındaki birlik konusuna dikkat çeker. Tanrı’nın “belirlenmiş sürenin sonunda bir düzenlemeyi yürürlüğe koyarak, gökteki ve yerdeki şeyleri, her şeyi Mesih’te yeniden bir araya getirmeyi” amaçladığını söyler. Mesih herkesin ‘imanda birleşmesine’ yardım etmek için “hediye olarak insanlar” verdi (Efes. 1:10; 4:8, 12).

Tanrı’yı yüceltmek ve birliğe katkıda bulunmak için Hıristiyanlar “yeni kişiliği giymeli” ve ‘her biri içindeki Mesih korkusuyla diğerine istekle boyun eğmelidir.’ Ayrıca Tanrı’nın verdiği tüm silahlarla donanarak ‘İblis’in sinsi oyunları karşısında sarsılmadan durabilmeleri’ de gerekir (Efes. 4:24; 5:21; 6:11).

Mukaddes Kitapla İlgili Soruların Yanıtları:

1:4-7—Meshedilmiş Hıristiyanlar nasıl dünyaya gelmelerinden çok uzun zaman önce belirlenip kararlaştırıldılar? Onlar bireyler olarak değil, bir grup veya sınıf olarak önceden belirlenip kararlaştırıldı. Bu, günahkâr insanlık dünyası meydana gelmeden önce gerçekleşti. Mesih’in bazı takipçilerinin onunla birlikte gökte hüküm sürmesine yönelik Tanrısal amacı içeren Tekvin 3:15’te kayıtlı peygamberlik sözleri bildirildiğinde, henüz hiçbir günahkâr insan doğmamıştı (Gal. 3:16, 29).

2:2—Dünyanın ruhu ne yönden havaya benzer ve nasıl etkilidir? “Bu dünyanın ruhu”, yani bağımsızlık ve itaatsizlik ruhu, soluduğumuz hava gibi her yerdedir (1. Kor. 2:12). Bu ruhun etkisi, ikna gücünde, aralıksız devam etmesinde ve her yeri kaplamasında görülür.

2:6—Meshedilmiş Hıristiyanlar hâlâ yeryüzündeyken, ‘gökle ilgili konumlarda’ oldukları nasıl söylenebilir? Burada geçen “gökle ilgili konumlar” ifadesiyle, onlara vaat edilen gökteki mirasları kastedilmiyor. Daha çok, ‘vaat edilmiş kutsal ruhla mühürlenmelerinden’ kaynaklanan, onurlu ruhi konumlarına atfediliyor (Efes. 1:13, 14).

Alacağımız Dersler:

4:8, 11-15. İsa Mesih ‘tutsakları peşinden götürdü’, yani erkekleri Şeytan’ın kontrolünden çıkarıp Hıristiyan cemaatinin gelişmesi için hediyeler olarak kullandı. Bize önderlik eden bu kişilere itaat edip boyun eğerek ve cemaat düzenlemelerine uyarak “sevgiyle, baş olan Mesih’in önderliğinde” gelişebiliriz (İbr. 13:7, 17).

5:22-24, 33. Bir kadın, kocasına boyun eğmenin yanı sıra ona saygı da duymalıdır. Bunu yapmak için ‘sakin ve yumuşak başlı bir ruh’ gösterir. Ayrıca kocası hakkında olumlu konuşarak ve onun kararlarının başarılı olması için çaba göstererek kocasına onur vermeye çalışır (1. Pet. 3:3, 4; Tit. 2:3-5).

5:25, 28, 29. Bir koca kendisini ‘beslediği’ gibi, karısının da fiziksel, duygusal ve ruhi ihtiyaçlarını karşılamalıdır. Ayrıca onunla yeterince zaman geçirerek ve hem sözleriyle hem de davranışlarıyla şefkat göstererek onu kayırmalıdır.

6:10-13. Cinlerden oluşan kuvvetlere karşı direnebilmek için, Tanrı’nın sağladığı tüm ruhi silahları giyinmeye kararlı olmalıyız.

“İLERLEMEYE DEVAM EDELİM”

(Filip. 1:1–4:23)

Pavlus’un Filipililere mektubu sevgi doludur. Şöyle der: “Sevginizin, tam bir bilgi ve ayırt etme yeteneğiyle, daha da artması için sürekli dua ediyorum.” Kendine aşırı güvenme tuzağından kaçınmalarına yardım etmek için, “Her biriniz korkuyla titreyerek kurtuluşa erişmeye çalışın” diye uyarır (Filip. 1:9; 2:12).

Pavlus olgun kişileri “ödül hedefine doğru” koşmaya teşvik eder; “bu ödül, Tanrı’nın . . . . gökte yaşama çağrısıdır.” Ayrıca şöyle söyler:  “Ne ölçüde ilerlemiş olursak olalım, aynı düzenle ilerlemeye devam edelim” (Filip. 3:14-16).

Mukaddes Kitapla İlgili Soruların Yanıtları:

1:23—Pavlus hangi “iki seçeneğin” baskısı altındaydı ve neyi arzu etti? Pavlus bulunduğu koşullar nedeniyle, hayat ya da ölümü seçme baskısı altındaydı (Filip. 1:21). Hangisini seçtiğini belirtmese de neyi arzu ettiğini söyler: “Bu bedenden kurtulmayı ve Mesih’le birlikte olmayı” (Filip. 3:20, 21; 1. Sel. 4:16). Mesih’in hazır bulunuşu sırasındaki bu ‘kurtuluş’ sonucunda Pavlus, Yehova’nın kendisi için hazırladığı ödülü alacaktı (Mat. 24:3).

2:12, 13—Tanrı ‘isteklerimizi ve davranışlarımızı’ nasıl yönlendirir? Yehova’nın kutsal ruhu yüreğimizde ve zihnimizde işleyerek O’na elimizden gelen en iyi şekilde hizmet etme isteğimizi artırabilir. Dolayısıyla, ‘kurtuluşa erişmeye çalışırken’ yardımdan yoksun değiliz.

Alacağımız Dersler:

1:3-5. Filipililer maddi açıdan yoksul olsalar da cömertlik konusunda bizim için iyi bir örnektirler (2. Kor. 8:1-6).

2:5-11. İsa’nın örneğinin gösterdiği gibi, alçakgönüllülük zayıflığın değil, ahlaksal gücün bir işaretidir. Dahası Yehova alçakgönüllüleri yükseltir (Sül. 22:4).

3:13. “Arkada olan şeyler” arasında kazançlı bir kariyer, zengin bir aileye sahip olmanın verdiği güvenlik duygusu, hatta geçmişte işlediğimiz ve tövbe ederek ‘yıkanıp temizlendiğimiz’ ciddi günahlar sayılabilir (1. Kor. 6:11). Bunları unutmalıyız, yani onlar hakkında kaygılanmayı bırakmalı ve ‘ilerideki şeylere uzanmalıyız.’

‘İMAN YOLUNDA İSTİKRARLI ŞEKİLDE YÜRÜMEK’

(Kol. 1:1–4:18)

Pavlus Koloselilere yazdığı mektupta sahte öğretmenlerin yanlış görüşlerini açığa vurur. Yürüttüğü mantığa göre, kurtuluş Kanunun gereklerine değil ‘imanı kararlılıkla korumaya’ dayanır. Pavlus Koloselileri Mesih’in yolunda yürümeye, onda kök salıp gelişmeye devam etmeye ve iman yolunda istikrarlı şekilde yürümeye teşvik eder. Bu istikrar onları nasıl etkilemeliydi? (Kol. 1:23; 2:6, 7).

Pavlus şöyle yazar: “Tüm bunların üstüne sevgiyi giyin; çünkü sevgi, birliğin kusursuz bağıdır. Ayrıca, Mesih’in barışı yüreklerinizde denetleyici olsun.” Elçi onlara şöyle der: “Yaptığınız iş ne olursa olsun, insanlara değil Yehova’ya yapar gibi candan çalışın.” Cemaatin dışındakiler hakkında da, “onlara karşı davranışlarınızda hikmet yolunu izleyin” der (Kol. 3:14, 15, 23; 4:5).

Mukaddes Kitapla İlgili Soruların Yanıtları:

2:8—Pavlus’un, hakkında uyarıda bulunduğu “bu dünyanın benimsediği temeller” nelerdir? Bunlar Şeytan’ın dünyasının temelleridir, onu oluşturan, ona rehber olan, yön veren temel şeyler veya ilkelerdir (1. Yuhn. 2:16). Bunlar arasında felsefe, maddecilik ve bu dünyanın sahte dinleri vardır.

4:16—Laodikyalılara yazılan mektup neden Mukaddes Kitaba dahil değil? Mektup bugün için gerekli bilgiler içermiyor olabilir. Ya da belki kutsal yazıları oluşturan diğer mektuplarda yer alan konuları tekrarlıyor olabilir.

Alacağımız Dersler:

1:2, 20. Tanrı’nın bir lütfu olan fidye, vicdanımızı suçlardan arındırabilir ve bize huzur verebilir.

2:18, 23. Örneğin kişinin maddi şeyleri reddediyormuş veya kendi bedenine eziyet ediyormuş gibi bir izlenim yaratmaya çalışması aslında “sahte alçakgönüllülük”tür. Başkalarını etkileme amacı güden bu alçakgönüllülük, o kişinin “bedensel düşünüşüyle boş yere kibirlenen biri” olduğunun göstergesidir.