İçeriğe geç

İçindekiler kısmına geç

Saygın Davranışlarla Yehova’yı Yüceltin

Saygın Davranışlarla Yehova’yı Yüceltin

 Saygın Davranışlarla Yehova’yı Yüceltin

“[Yehova’nın] yaptıkları itibarlı ve görkemlidir” (MEZM. 111:3, NW).

1, 2. (a) “İtibar” kelimesini nasıl tanımlarsınız? (b) Bu makalede hangi sorular ele alınacak?

MADISON adlı on yaşındaki bir kıza, “itibarlı” denince aklına ne geldiği sorulduğunda kız hemen “iyi giyinmiş biri” diye karşılık verdi. Bunları söylerken bu küçük kız Mukaddes Kitapta Tanrı’dan “celâl ve haşmetle giyinmiş” Biri olarak söz edildiğini herhalde bilmiyordu (Mezm. 104:1). Gerçekten de insanlar için itibarlı olmanın kapsamına iyi giyinmek de girebilir. Örneğin Pavlus, Hıristiyan kadınların “saç örgüleri, altın ya da inciler veya çok pahalı elbiselerle değil, düzgün kıyafetler içinde ölçülü ve sağduyulu bir tutumla . . . . kendilerini süslemelerini” istedi (1. Tim. 2:9, 10). Fakat Yehova’nın ‘itibarını ve görkemini’ yücelten saygınlık, giyimle sınırlı değildir (Mezm. 111:3, NW).

2 Mukaddes Kitapta “itibar” ifadesini anlatan İbranice sözcük “celâl”, “görkem”, “izzet”, “şeref” ve “haşmet” olarak da tercüme edilebilir. Bir sözlük “itibar” kelimesini ‘saygı görme, değerli olma durumu, saygınlık’ olarak tanımlıyor. Hiç şüphe yok ki saygı görmeye en layık Kişi Yehova’dır. Kendimizi O’na adamış kişiler olarak bizler de saygın şekilde konuşmalı ve davranmalıyız. Peki insanların saygın davranmasını mümkün kılan nedir? Yehova’nın itibarı ve görkemi hangi yollarla görülüyor? Tanrı’nın itibarı bizi nasıl etkilemeli? Bu niteliği sergilemek konusunda İsa Mesih’ten ne öğrenebiliriz? Tapınmamızda nasıl saygınlık yansıtabiliriz?

Saygın Davranmamızı Mümkün Kılan Nedir?

3, 4. (a) Bize gösterilen itibara nasıl karşılık vermeliyiz? (b) Mezmur 8:5-9’daki peygamberlik sözleri kime atfeder? (Dipnota bakın.) (c) Yehova geçmişte kimlere itibar etti?

3 Tanrı tüm insanları Kendi benzeri olarak yarattığından saygın olmaları mümkündür. Yehova ilk insana yeryüzüne bakma sorumluluğu vererek ona itibar etti (Tekv. 1:26, 27). İnsan kusurlu duruma geldiğinde bile Yehova yeryüzüyle ilgili sorumluluğun hâlâ onda olduğunu belirtti. Böylece Tanrı’nın her şeye rağmen insanlara itibar ederek onlara “hürmet tacı” taktığı söylenebilir (Mezmur 8:5-9’u okuyun). * Bize gösterilen bu itibara karşılık bizim de Yehova’nın büyük ismini itibarlı şekilde, derin saygıyla yüceltmemiz gerekir.

4 Yehova Kendisine kutsal hizmet sunanlara  özel itibar göstermiştir. Örneğin Habil’in sunusunu kabul ederek ona itibar etti, fakat ağabeyi Kain’in sunusunu reddetti (Tekv. 4:4, 5). Musa’ya, kendisinden sonra İsrailoğullarına önderlik edecek olan Yeşu’nun üzerine ‘kendi şerefinden koyması’ söylendi (Say. 27:20). Mukaddes Kitap Davud’un oğlu Süleyman hakkında şöyle der: “RAB Süleymanı bütün İsrailin gözünde çok büyük etti, ve kendisinden evel İsrailde hiç bir kıralın üzerinde olmıyan kırallık haşmetini ona verdi” (1. Tar. 29:25). Tanrı, “Kırallığının haşmet izzetini” sadakatle ilan etmiş olan diriltilmiş meshedilenlere benzersiz bir itibar gösterecek (Mezm. 145:11-13). İsa’nın giderek artan “başka koyunları” da Tanrı’yı benzer şekilde yücelterek onaylanmış saygın bir rol oynuyorlar (Yuhn. 10:16).

Yehova’nın İtibarı ve Görkemi Ortadadır

5. Yehova’nın itibarı ne kadar büyüktür?

5 Mezmur yazarı Davud, Tanrı’nın büyüklüğüyle insanın küçüklüğü arasındaki tezattan söz ettiği bir ilahide şunları yazmıştı: “Ya Rabbimiz Yehova, bütün yeryüzünde ismin ne azametlidir! Celâlini göklerin üstüne yükselttin” (Mezm. 8:1). Yehova Tanrı “gökleri ve yeri” yaratmadan önce de evrendeki en yüce ve itibarlı Kişiydi, yeryüzünü bir cennet haline getirip insanlığı kusursuzluğa kavuşturmakla ilgili amacını muhteşem şekilde gerçekleştirdiğinde de, evet ezelden ebede kadar, en itibarlı Kişi olacak (Tekv. 1:1; 1. Kor. 15:24-28; Vah. 21:1-5).

6. Mezmur yazarı neden Yehova’nın haşmetle giyinmiş olduğunu söyledi?

6 Tanrı’dan korkan mezmur yazarı geceleyin, parlak “mücevherlerle” bezeli gökyüzünün sessiz ihtişamını gördüğünde ne kadar etkilenmiş olmalı. Tanrı’nın ‘gökleri bir perde gibi germesi’ üzerinde düşünerek hayranlık duyan mezmur yazarı, yarattığı şeylerden ötürü Yehova’yı haşmetle giyinmiş Biri olarak tasvir etti (Mezmur 104:1, 2’yi okuyun). Mutlak Güce Sahip Yaratıcımız gözle görülemese de, yarattığı görünür şeyler, O’nun itibarını ve görkemini açığa vuruyor.

7, 8. Gök cisimlerinden Yehova’nın itibarı ve görkemi hakkında ne öğreniyoruz?

7 Örneğin Samanyolu Gökadasını düşünün. Yıldızları, gezegenleri ve güneş sistemlerini içine alan bu okyanus gibi engin alanda Dünya, kumsaldaki bir kum tanesi gibi ufacık kalır. Sadece bu gökadada 100 milyarlardan fazla yıldız bulunur. 24 saat boyunca hiç durmadan saniyede bir yıldız saysanız 100 milyar yıldızı saymanız 3.000 yılınızı alır.

8 Sadece Samanyolu Gökadasında 100 milyar yıldız varsa, evrenin geri kalanı için ne denebilir? Astronomlar, Samanyolu Gökadasının evrendeki 50 ila 125 milyar gökadadan yalnızca biri olduğunu tahmin ediyor. Tüm evrende kaç yıldız vardır? Cevap akıllara durgunluk vericidir. Yine de Yehova “yıldızların sayısını hesap eder; hepsini adları ile çağırır” (Mezm. 147:4). Yehova’nın böyle bir itibar ve haşmetle kuşanmış olduğunu bilmek sizde O’nun büyük ismini yüceltme isteği uyandırmıyor mu?

9, 10. Ekmeğin yapısı Yaratıcımızın hikmetini nasıl yüceltir?

9 Şimdi dikkatimizi ihtişamlı göklerden, ekmek gibi sıradan bir şeye çevirelim. Yehova yalnızca ‘gökleri ve yeri yaratan’ değil, aynı zamanda “ekene tohumu, yiyene ekmeği bol bol sağlayan”dır (Mezm. 146:6, 7; 2. Kor. 9:10). O’nun ‘celâl ve haşmeti’ yaptığı büyük işlerde görülür, bunlar arasında ekmeğin yapıldığı tahılları sağlaması da vardır (Mezmur 111:1-5’i okuyun). İsa, takipçilerine şöyle dua etmelerini öğretti: “Bugün bize günlük ekmeğimizi ver” (Mat. 6:11). Geçmişte İsrailoğulları için olduğu gibi ekmek, birçok toplumun temel besin maddesidir. Ekmek basit bir yiyecek gibi görünse de, içindeki birkaç temel malzemeyi lezzetli bir ekmeğe  dönüştüren kimyasal işlemler hiç de basit değildir.

10 Mukaddes Kitabın yazıldığı devirlerde, İsrailoğulları ekmeği buğday ya da arpa unu ve suyla yaparlardı. Bazen hamura maya da konurdu. Bu basit malzemelerin karıştırılması sonucunda birbiriyle bağlantılı birçok olağanüstü kimyasal bileşim meydana gelir. Bu malzemelerin birbirini nasıl etkilediği tam olarak bilinmiyor. Ayrıca ekmeğin sindirimi de başka bir karmaşık konudur. Mezmur yazarının şu sözlerine şaşmamak gerek: “Ya RAB, işlerin ne çoktur! Onların hepsini hikmetle yaptın” (Mezm. 104:24). Siz de Yehova’yı böyle yüceltme isteği duyuyor musunuz?

Tanrı’nın İtibarı ve Görkemi Sizi Nasıl Etkiliyor?

11, 12. Tanrı’nın yaratma eylemleri üzerinde derin düşünmek bizi nasıl etkiler?

11 Yıldızlara hayran kalmak için astronom olmamız ya da ekmeğin tadına varmak için kimyager olmamız gerekmez. Ancak Yaratıcımızın görkemini takdir etmek için, O’nun yaptıkları hakkında derin düşünmek üzere zaman ayırmak gerekir. Böyle derin düşünmenin yararları nedir? Bunun, Yehova’nın başka alanda yaptığı işler üzerinde derin düşünmenin yarattığı etkiye benzer bir etkisi olur.

12 Yehova’nın Kendi toplumu için yaptığı büyük işleri düşünen mezmur yazarı Davud şunları söyledi: “Celâlinin izzetli haşmetini. Ve şaşılacak işlerini derin düşüneceğim” (Mezm. 145:5). Bizler Mukaddes Kitabı okuyup üzerinde derin düşünmeye zaman ayırarak bunu yapıyoruz. Derin düşünmemiz bizi nasıl etkiliyor? Tanrı’nın itibarına ve görkemine duyduğumuz takdir artıyor. Bu da bizi Yehova’yı yücelten Davud’un şu sözlerine katılmaya yöneltiyor: “Senin büyüklüğünü ilân edeceğim” (Mezm. 145:6). Tanrı’nın şaşılacak işleri hakkında derin düşünmek, O’nunla ilişkimizi güçlendirir ve bizi başkalarıyla O’nun hakkında coşkuyla ve kararlılıkla konuşmak üzere isteklendirir. Siz iyi haberi gayretle duyurup Yehova’nın itibarını, görkemini ve yüceliğini başkalarının da takdir etmesine yardımcı oluyor musunuz?

İsa, Tanrı’nın İtibarını Kusursuz Şekilde Yansıtır

13. (a) Daniel 7:13, 14’e göre Yehova, Oğluna nasıl itibar gösterdi? (b) İsa Kral olarak, önderliğindeki kişilere nasıl davranır?

13 Tanrı’nın Oğlu olan İsa Mesih, iyi haberi gayretle duyurdu ve göklerdeki itibarlı ve haşmetli Babasını yüceltti. Yehova biricik Oğluna ‘saltanat ve krallık’ vererek ona özel bir itibar gösterdi (Daniel 7:13, 14’ü okuyun). Fakat İsa kibirli ya da soğuk biri değildir. Tersine, önderliğini izleyen kişilerin sınırlarını  anlayan ve onlara itibar eden duygudaş bir Hükümdardır. Kral olarak atanan İsa’nın insanlara, özellikle de toplumun dışladığı ve sevmediği kişilere nasıl davrandığını gösteren bir örnek üzerinde duralım.

14. Eski İsrail’de cüzamlılara ne gözle bakılırdı?

14 Geçmişte cüzama yakalananlar, genellikle yürek parçalayacak kadar yavaş bir süreç yaşayarak ölürlerdi. Hastalık yavaş yavaş vücudu sarardı. Cüzamı iyileştirmenin birini diriltmek kadar imkânsız olduğu düşünülüyordu (Say. 12:12; 2. Kral. 5:7, 14). Cüzamlı kişiler kirli ilan edilirdi. İğrenç görülüp toplumdan dışlanırlardı. İnsanlara yaklaşırken “Murdar, murdar” diye bağırmaları gerekiyordu (Lev. 13:43-46). Cüzamlı biri, ölüden farksızdı. Haham kayıtlarına göre cüzamlı kişi birinin en fazla 2 metre kadar yakınına gidebilirdi. Bir cüzamlı görüldüğünde, din adamlarının onu uzaklaştırmak için taş attıkları söyleniyor.

15. İsa cüzamlı bir adama nasıl davrandı?

15 Öte yandan İsa’nın, yanına gelip kendisini iyileştirmesi için yalvaran cüzamlıya karşı davranış tarzı dikkate değerdir (Markos 1:40-42’yi okuyun). Cüzamlıyı uzaklaştırmaktansa, toplumun dışladığı bu adama duygudaşlık gösterdi ve saygılı davrandı. İsa karşısındaki insanı kurtarılmaya ihtiyacı olan çaresiz biri olarak görüyordu. Yüreği sızladı ve duygularını hemen davranışlara döktü. Cüzamlı adama dokunup onu iyileştirdi.

16. İsa’nın başkalarına davranış tarzından ne öğreniyorsunuz?

16 İsa, saygı göstermek konusunda Babasının tutumunu yansıttı. Takipçileri olarak biz onu nasıl örnek alabiliriz? Bunu yapmanın bir yolu, konumu, sağlık durumu veya yaşı ne olursa olsun tüm insanların saygı ve onuru hak ettiğini unutmamaktır (1. Pet. 2:17). Özellikle kocalar, ana babalar, ihtiyarlar gibi otorite sahibi olanlar, sorumlu oldukları kişilere itibar etmeli ve özsaygılarını korumalarına yardımcı olmalıdır. Mukaddes Kitap bunun tüm Hıristiyanlar için geçerli olan bir talep olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: “Kardeş sevginizi şefkatle gösterin. Birbirinize saygı göstermekte siz önce davranın” (Rom. 12:10).

17. Yehova’ya tapınırken saygınlık yansıtmak konusunda Kutsal Yazılardan ne öğrenebiliriz?

17 Mukaddes Kitap özellikle Yehova’ya tapınırken saygınlık yansıtmaya dikkat edilmesi gerektiğini belirtir. Vaiz 5:1 şöyle der: “Allahın evine gittiğin zaman, ayağını gözet.” Musa’ya ve Yeşu’ya kutsal bir yere ayak bastıklarında çarıklarını çıkarmaları emredilmişti (Çık. 3:5; Yeşu 5:15). Bunu derin saygının bir göstergesi olarak yapmalıydılar. İsrailli kâhinler “bedenlerinin çıplaklığını örtmek için” keten donlar giymeliydiler (Çık. 28:42, 43). Bu talep, mabette hizmet ederken edep yerlerinin görünmesini önlüyordu. Kâhinin tüm ailesi, Tanrı’nın saygınlıkla ilgili kanununa uymak zorundaydı.

18. Yehova’ya sunduğumuz tapınmada nasıl saygınlık yansıtabiliriz?

 18 Yehova’ya tapınan kişiler olarak bizler yaşamın her alanında saygınlık yansıtmalıyız. Saygı görmek istiyorsak biz saygılı davranmalıyız. Saygılı davranışlarımız sadece kendimizi böyle tanıtmak için takındığımız, göstermelik bir tutum olmamalı. Bu tutum, dıştan görünenin ötesinde, ancak Tanrı’nın görebildiği yüreğimizde de olmalı (1. Sam. 16:7; Sül. 21:2). Saygınlık bizim bir parçamız haline gelmeli; davranışlarımızı, tutumumuzu ve başkalarıyla ilişkimizi hatta kendimizle ilgili görüş ve hislerimizi de etkilemeli. Başka sözlerle her zaman, söylediğimiz ve yaptığımız her şey saygın olmalı. Davranışlarımız, tavırlarımız, giyim kuşamımız söz konusu olduğunda, elçi Pavlus’un şu sözlerine kulak vermeliyiz: “Hizmetimizde bir kusur bulunmasın diye, başkalarını iman yolunda tökezletecek hiçbir şey yapmıyoruz. Tanrı’nın hizmetçileri olarak kendimizi her bakımdan tavsiye ederiz” (2. Kor. 6:3, 4). ‘Kurtarıcımız Tanrı’nın öğretimini her bakımdan süsleriz’ (Tit. 2:10).

Tanrı’ya Yakışan Saygınlığı Daima Yansıtalım

19, 20. (a) Başkalarına itibar etmenin iyi bir yolu nedir? (b) Saygınlık konusunda kararımız ne olmalıdır?

19 “Mesih adına hareket eden krallık elçileri” olan meshedilmiş Hıristiyanlar saygınlık yansıtır (2. Kor. 5:20). Onları vefayla destekleyen “başka koyunlar” da Mesih’in yönetimindeki Tanrı’nın Krallığının saygın temsilcileridir. Elçi ya da temsilci, hükümeti adına cesaretle ve saygın bir tutumla konuşur. Bu nedenle biz de Tanrı’nın hükümeti olan Gökteki Krallık hakkında saygıyla ve cesaretle konuşmalıyız (Efes. 6:19, 20). Ayrıca başkalarına “iyilik müjdesini” verdiğimizde onlara itibar etmiş olmuyor muyuz? (İş. 52:7).

20 Tanrı’nın saygınlığına yaraşır davranışlar sergileyerek O’nu yüceltmeye kararlı olmalıyız (1. Pet. 2:12). Tanrı’ya, O’na sunduğumuz tapınmaya ve birlikte tapındığımız kişilere daima derin saygı gösterelim. Dileğimiz, itibar ve haşmetle giyinmiş olan Yehova’nın da saygın şekilde tapınmamızdan hoşnut olmasıdır.

[Dipnot]

^ p. 3 Davud’un 8. Mezmurda geçen peygamberlik sözleri, kusursuz bir adam olan İsa Mesih’e de işaret eder (İbr. 2:5-9).

Nasıl Cevaplarsınız?

• Yehova’nın itibarıyla görkemini düşünmek bizi nasıl etkilemeli?

• İsa’nın cüzamlı bir adama davranış tarzı saygınlık hakkında bize ne öğretir?

• Yehova’yı nasıl saygın şekilde yüceltebiliriz?

[Sorular]

[Sayfa 12’deki resim]

Yehova Habil’e nasıl itibar etti?

[Sayfa 14’teki resim]

Yehova’nın muhteşem işleri ekmeği sağlamasında bile görülür

[Sayfa 15’teki resim]

İsa’nın cüzamlı adama davranışlarından saygınlık hakkında ne öğrendiniz?

[Sayfa 16’daki resim]

Saygınlık yansıtan tapınmanın kapsamına Yehova’yı yüceltmek de girer