İçeriğe geç

İçindekiler kısmına geç

 KUTSAL KİTABIN GÖRÜŞÜ

Hayvanlar

Hayvanlar

Hayvanlar neredeyse hepimizin hayatını bir şekilde etkilemiştir. Peki onlara davranış tarzımızdan sorumlu muyuz?

Hayvanlara nasıl davranmalıyız?

İNSANLAR NE DİYOR?

Bazıları insanların hayvanlara istedikleri şekilde davranabileceğine inanıyor. Bazıları ise insanlara nasıl davranılıyorsa hayvanlara da aynı şekilde davranılması gerektiğine inanıyor.

  • Önde gelen bir hayvan hakları savunucusu “sadece ticari bir sermaye ya da kaynak olarak muamele görmemenin hayvanların temel hakkı olduğunu” öne sürüyor. Şunları ekliyor: “Hayvanlara malımız gibi davranmayı bırakmalıyız.”

  • Birçokları da milyarder Leona Helmsley’nin davranışını aşırı buluyor. O, köpeğine 12 milyon dolarlık vakıf fonunu miras bıraktı ve köpeği ölünce yanına gömülmesini vasiyet etti.

Ne dersiniz? Sizce hayvanlara nasıl davranılmalı?

KUTSAL KİTAP NE DİYOR?

Hayatın kaynağı Yehova Tanrı başlangıçta insanlara şöyle demişti: “Denizin balıklarına, gökte uçan kanatlılara ve yeryüzündeki tüm canlılara hâkim olun” (Başlangıç 1:28). Dolayısıyla Yaratıcının insanları hayvanlardan üstün gördüğü sonucuna varmak yerindedir.

Yukarıda alıntılanan ayetten önceki şu önemli ayet de bu sonucu destekler: “Tanrı insanı Kendi yansıması, Kendi benzeri olarak yarattı; Tanrı onları erkek ve kadın olarak yarattı” (Başlangıç 1:27).

İnsanlar olarak hikmet, adalet ve sevgi gibi Tanrısal nitelikler sergilemek bakımından eşsiz durumdayız çünkü Tanrı bizi “Kendi benzeri olarak” yarattı. Ayrıca manevi değerler ve ahlak açısından doğuştan bir kapasiteye sahibiz. Hayvanlar, ‘Tanrı’nın benzeri olarak’ yaratılmadıkları için insanların sahip olduğu böyle yetilerden yoksundur. İnsanlardan daha aşağı seviyededirler ve insanlarla aynı şekilde muamele görmek üzere yaratılmadılar.

Peki bu, insanların hayvanlara kötü davranmaya hakları olduğu anlamına mı gelir? Kesinlikle hayır.

  • Tanrı’nın İsrailoğullarına verdiği Kanunda hayvanların gıda ve dinlenme ihtiyacının karşılanması, zor durumlarda yardım edilmesi ve zarar görmemeleri için korunmaları konusunda emirler yer alıyordu (Çıkış 23:4, 5; Tekrar 22:10; 25:4).

“Altı gün çalışacaksın; fakat yedinci gün çalışmayacaksın. Böylece o gün öküzün, eşeğin rahat edecek” (Çıkış 23:12)

 Hayvanları öldürmek yanlış mı?

İNSANLAR NE DİYOR?

Bazı avcılar ve balıkçılar hayvanları spor için öldürüyor. Av peşindeyken ya da avı yakaladıklarında hissettikleri heyecandan zevk alıyorlar. Bazıları da hayvanları öldürmenin ve yemenin “düpedüz ahlak dışı” olduğunu söyleyen Rus yazar Leo Tolstoy’la aynı fikirdedir.

KUTSAL KİTAP NE DİYOR?

Yaratıcımız insanların hayatlarını korumak ve giysi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla hayvanları öldürmesine izin vermişti (Çıkış 21:28; Markos 1:6). Ayrıca Kutsal Kitap hayvanların yiyecek için öldürülebileceğini söyler. Başlangıç 9:3 “Yeryüzünde yaşayan her hayvan size yiyecek olacak” der. Hatta İsa peygamber öğrencilerinin yemeleri için balık tutmasına yardım etmişti (Yuhanna 21:4-13).

Kutsal Kitap Yaratıcı hakkında, “şiddeti sevenden canı nefret eder” der (Mezmur 11:5). Buna göre Tanrı sadece zevk ya da spor için hayvanlara zarar vermemizi veya öldürmemizi istemiyor.

Kutsal Yazılar Tanrı’nın hayvan yaşamına çok değer verdiğini gösterir.

  • Yaratılışla ilgili şu sözler kayıtlıdır: “Tanrı cinslerine göre yerin yaban hayvanlarını, cinslerine göre evcil hayvanları ve cinslerine göre topraktaki diğer tüm canlıları yarattı. Tanrı baktı, iyiydi” (Başlangıç 1:25).

  • Kutsal Kitap Yehova Tanrı’nın ‘hayvanlara yiyeceklerini veren’ olduğunu söyler (Mezmur 147:9). Tanrı’nın yarattığı ekosistem hayvanlar için fazlasıyla yiyecek ve barınak sağlar.

  • Kral Davut bir duasında şöyle demişti: “İnsanı da hayvanı da Sen korursun ey Yehova” (Mezmur 36:6). Örneğin, kötü insanlar Nuh Tufanında yok olacağı zaman Yehova Tanrı sekiz kişiyle birlikte tüm hayvan türlerini de korumuştu (Başlangıç 6:19).

Açıkça görüldüğü gibi Yehova Tanrı hayvanlara değer verir ve insanlardan da buna uygun davranmasını bekler.

“Doğru insan beslediği hayvanın canını gözetir”(Özdeyişler 12:10)