İçeriğe geç

Üçleme İnancı Doğru mudur?

Üçleme İnancı Doğru mudur?

Kutsal Kitabın cevabı

Hıristiyan Âlemindeki birçok mezhep Üçleme öğretisine inanır. Fakat AnaBritannica’da şunlar belirtilir: “Yeni Ahit’te üçleme terimi ve bu öğretiye ilişkin açık bir ifade yer almıyordu. ... Öğreti birkaç yüzyıl süresince çeşitli tartışmalarla gelişti.”

Kutsal Kitap Tanrı’nın üçlemenin bir kısmı olduğunu asla söylemez. Şu ayetlere bakalım:

“Tanrımız Yehova tek Yehova’dır” (Tekrar 6:4).

“Adı Yehova olan Sen, bütün yeryüzü üzerinde yalnız Sen Yücesin” (Mezmur 83:18).

“Sonsuz yaşama kavuşmak için, tek gerçek Tanrı olan Seni ve gönderdiğin İsa Mesih’i tanımaları gerekir” (Yuhanna 17:3).

“Tanrı tektir” (Galatyalılar 3:20).

Hıristiyan Âlemindeki birçok mezhep neden Üçleme öğretisine inanıyor?