İçeriğe geç

Yehova’nın Şahitleri

Dil seçin Türkçe

Kutsal Kitap Dinozorlar Hakkında Ne Der?

Kutsal Kitap Dinozorlar Hakkında Ne Der?

Kutsal Kitabın cevabı

Kutsal Kitapta dinozorlardan doğrudan söz edilmez. Ancak Kutsal Kitap ‘her şeyi yaratanın’ Tanrı olduğunu söyler, dolayısıyla dinozorlar da Tanrı’nın yarattığı varlıklar arasındaydı * (Vahiy 4:11). Kutsal Kitap dinozorlardan bahsetmese de onları da içine alabilecek canlı gruplarından söz eder.

Dinozorlar diğer hayvanlardan mı evrimleşti?

Fosil kayıtlarında dinozorlar sanki evrimleşmişler gibi farklı dönemlerde değil birdenbire ortaya çıkar. Bu, tüm hayvanları Tanrı’nın yarattığını gösteren Kutsal Kitap kayıtlarıyla uyumludur. Örneğin Mezmur 146:6 Tanrı hakkında şöyle der: “Göğün, yerin, denizin ve içlerindeki her şeyin yaratıcısı O’dur.”

Dinozorlar ne zaman yaşadı?

Kutsal Kitap denizde ve karada yaşayan canlıların, yaratılışın beşinci ve altıncı günlerinde yaratıldığını anlatır * (Başlangıç 1:20-25, 31). Dolayısıyla Kutsal Kitap kaydına göre dinozorların uzun bir dönem boyunca var olmuş olması mümkündür.

Behemot ve Levyatan dinozor muydu?

Hayır. Anlaşılan İbranice behemot kelimesi “büyük yırtıcı hayvan” anlamına geliyor, levyatan kelimesi de derisi “kırış kırış bir hayvanı” akla getiriyor. Kutsal Yazılardaki Eyüp kitabında adı geçen bu hayvanların hangi canlılar olduğu kesin olarak söylenemese de genel olarak behemot’un suaygırı, levyatan’ın da timsah olduğu düşünülüyor. Bu görüş, Kutsal Yazıların bu hayvanlar hakkında söyledikleriyle uyumludur (Eyüp 40:15-23; 41:1, 14-17, 31). Durum ne olursa olsun bu kelimeler dinozorlara atfediyor olamaz. Tanrı Eyüp’e bu hayvanları gözlemlemesini söylemişti ve Eyüp dinozorların yok olmasından çok uzun zaman sonra yaşadı (Eyüp 40:16; 41:8).

Dinozorlara ne oldu?

Kutsal Kitap dinozorların yok oluşuyla ilgili herhangi bir açıklamada bulunmaz. Ancak her şeyin Tanrı’nın ‘isteğiyle yaratıldığını’ söyler (Vahiy 4:11). Yani Tanrı’nın dinozorları yaratmasının bir amacı vardı ve Tanrı bu amaç yerine gelince dinozorların yok olmasına izin verdi.

^ p. 3 Fosil kaydı dinozorların var olduğunu doğrular. Hatta fosiller bir dönem, çeşit ve boyutları son derece çeşitlilik gösteren çok sayıda dinozorun yaşamış olduğunu gösteriyor.

^ p. 10 Kutsal Kitapta “gün” ifadesi, binlerce yıllık zaman dilimlerine atfedebilir (Başlangıç 1:31; 2:1-4; İbraniler 4:4, 11).