Пређи на садржај

Када је Бог почео да ствара свемир?

Када је Бог почео да ствара свемир?

Одговор из Светог писма

 Свето писмо не каже када је Бог тачно почео да ствара свемир нити колико дуго је то трајало. Оно само каже: „У почетку, Бог је створио небо и земљу“ (Постанак 1:1). У њему се не прецизира када је био тај „почетак“. Међутим, след догађаја забележених у Постанку указује на то да је свемир настао пре него што је започело шест раздобља стварања које Свето писмо назива „данима“.

 Да ли се шест дана стварања односи на дословне дане од 24 сата?

 Не. У зависности од контекста, у Светом писму реч „дан“ може указивати на временски период различите дужине. На пример, у Постанку 2:4 реч „дан“ односи се на цео период стварања.

 Шта се догађало током шест дана стварања?

 Бог је Земљу која је била „празна и пуста“ претворио у планету погодну за живот (Постанак 1:2). Затим је створио живи свет на земљи. Свето писмо описује шта је створено током тих шест дана стварања, то јест раздобља, и којим редоследом:

  •  1. дан: Бог је учинио да светлост продре до земљине површине, након чега је уследило смењивање дана и ноћи (Постанак 1:3-5).

  •  2. дан: Бог је раздвојио воде на површини земље од вода изнад њене површине, то јест начинио је простор између њих (Постанак 1:6-8).

  •  3. дан: Бог је учинио да се појави суво тло. Створио је и биљни свет (Постанак 1:9-13).

  •  4. дан: Бог је учинио да се Сунце, Месец и звезде јасно виде са земљине површине (Постанак 1:14-19).

  •  5. дан: Бог је створио живи свет под водом и створења која лете (Постанак 1:20-23).

  •  6. дан: Бог је створио копнене животиње и људе (Постанак 1:24-31).

 Након шестог дана стварања, Бог је почео да се одмара од својих дела, то јест престао је да ствара (Постанак 2:1, 2).

 Да ли је запис из Постанка научно тачан?

 Библијски запис о стварању света није нека детаљна научна анализа. У њему је стварање описано тако да су чак и читаоци у библијска времена лако могли разумети како је текло стварање света. Библијски запис није у супротности са научним чињеницама. Астрофизичар Роберт Џастроу је написао: „Детаљи се разликују, али су суштински елементи у астрономским извештајима и библијским записима из Постанка исти: ланац догађаја који је водио до човека започео је изненада и нагло у одређеном тренутку.“

 Када су створени Сунце, Месец и звезде?

 Сунце, Месец и звезде су створени „у почетку“, то јест онда када је Бог створио „небо“ (Постанак 1:1). Међутим, њихова светлост очигледно није допирала до земље јер је атмосфера која ју је обавијала била веома густа (Постанак 1:2). Дакле, иако је дифузна светлост била видљива првог дана, извор те светлости се још увек није могао распознати. Атмосфера се четвртог дана очигледно разбистрила. Свето писмо каже да су сунце, месец и звезде тада почели да „обасјавају земљу“, чиме је по свему судећи описано како су изгледали посматрачу са земље (Постанак 1:17).

 Колико је Земља стара према ономе што каже Свето писмо?

 Свето писмо не говори о томе колико је Земља стара. Постанак 1:1 једноставно каже да је свемир, што укључује и нашу планету, имао почетак. Ова изјава није у супротности ни са научним принципима ни са научним проценама о старости наше планете.