Ka bood oo aad shayga

Muusika Caabudaadda

Ciyaar ama download gareyso heeso la isticmaalo marka Ilaahay Yehowah la ammaanayo oona la caabudayo. Waxaa diyaarsan heeso iyo muusika qalabyo kala duwan lagu ciyaaray iyo qoraalka muusika.

 

Farxad Yehowah Ugu Hees

Yehowah u Hees