Reerkaaga Farxad Bay Heli Karaan

Markaad tacliimaha Kitaabka fulisid guur iyo reer farxad leh baad heli kartaa.

Hordhac

Haddii ad fulisid talooyinka waxtarka leh ee Kitaabka oo buuggan ku jira guur iyo reer faraxsan baad heli karta.

QAYBTA 1

Ilaahay u Jeedso Sidaad Guur Farxad leh u Heshid

Laba suʼaal oo fudud oo guurkaaga sii fiicneyn karo.

QAYBTA 2

Daacad Isku Noqda

Daacadnimada guurka ma ka fogaanta golgoldhaafka keliya?

QAYBTA 3

Sida Loo Xalliyo Dhibaatooyinka

Guur adag oo farxad leh ama mid daciif ah oo murugo badan wuxuu ku xiran yahay sidaad u fekertid.

QAYBTA 4

Sida Loo Maammulo Lacagta

Muhimaddee bay daacadnimo iyo aamminaad leeyihiin?

QAYBTA 5

Sida Nabadda Ehelkiinna Loo Ilaaliyo

Waalidkaaga waad maamuusi kartaa adigoon guurkaaga wax u dhimin.

QAYBTA 6

Cunug Siduu Guurka u Beddelo

Markay ilmo imaadaan guurkiinna muu xoogoobi karaa?

QAYBTA 7

Carruurtaada Sida Wax Loo Baro

Edbin ka ma koobnaa ciqaabid iyo sharciyo keliya.

QAYBTA 8

Markay Wax Aad u Xun Dhacaan

Doono gargaarka ad u baahan tahay.

QAYBTA 9

Isla Caabuda Yehowah Reer Ahaan

Sidee baad caabudaaddaada reer ahaan sii raaxaysan kartaa?