Iimaan Run ah Waa Waddada Nolol Farxad Leh

Buuggan wuxuu eegaa siday dad dalal badan ka yimaaday farxad u heli karaan markay iimaankooda kordhiyaan.

Hordhac

Malaayiin baa helay jawaabo lagu qanco oo ku saabsan suʼaalo adag.

QAYBTA 1

Ilaahay Miyuu Ina Daneeyaa?

Maanta adduunka dhibaataa ka buuxdo. Adiga xitaa maalin walba welwel baa la kulantaa. Yaa ina caawin kara? Ma jiraa qof ina daneeya?

QAYBTA 2

Iimaanka Runta ah Muxuu Yahay?

Malaayiin baa rumaysta Ilaahay oo haddana kas u sameeya shuqullo shar leh. Marka iimaan run ah wuu inuu ka sii weynaado aqoonta Ilaahay inuu jiro.

QAYBTA 3

Talo Faaʼiido Leh oo Nolosha Dadka Hagaajisa

Kitaabka waxaa ku kooban talo xigmad leh oo kugu caawin karta inaad dhibaatooyinka guurka xallisid, cadhada ka adkaatid, isticmaalka mukhaaddaraadka ka guuleysatid, cunsuriyadda ka xoog badatid, dulmiga ka tagtid iyo wax badan oo kale.

QAYBTA 4

Ilaahay Yuu Yahay?

Dadku waxay caabudaan ilaahyo badan. Laakiin Kitaabka wuxuu ina baraa inuu Ilaah keliya oo run ah jiro.

QAYBTA 5

Qiime Siduu Ilaahay Yahay

Qorniinka Quduuska ah wuxuu inoo muujiyaa siduu Ilaahay cajaaʼib u yahay sidaynu isaga u baranno.

QAYBTA 6

Muxuu Yahay Qasdiga Ilaahay oo ku Saabsan Adduunka?

Kitaabka wuxuu yiri inuusan Ilaahay “si aan waxba tarayn u uumin [dhulka], laakiinse u uumay in la degganaado.” Laakiin xaaladaha maanta siduu rabay ma yihiin?

QAYBTA 7

Ballantuu Ilaahay Nebiyada u Sheegay

Barakooyinka quruumaha dunida oo dhan!

QAYBTA 8

Imanshadii Masiixa

Kitaabka waxaa ku qoran noloshiisa iyo tacliintiisa.

QAYBTA 9

Wax ka Barta Masiix oo ah Hoggaamiyaha

Ilaahay wuxuu ogyahay Hoggaamiyaha aan u baahan nahay wuxuuna doortay kii ugu wanaagsanaa.

QAYBTA 10

Muujinta Cadowga Rumaysadka

Malaaʼig noqotay mid Ilaahay ka soo hor jeesato.

QAYBTA 11

Ku Soco Iimaan Run ah Maanta

Ciise wuxuu baray inay dadka iimaanka runta ah haysto muujin doonaan “miro wanaagsan” oo ah tayooyin fiican. Waa maxay tayooyinkaas qaarkood?

QAYBTA 12

Iimaankaaga Runta ah Muuji!

Maxaad sameyn kartaa?

QAYBTA 13

Iimaanka Runta ah Wuxuu ku Siiyaa Farxad Weligeed ah

Kitaabka waxaa ku kooban ballan niyad kicin leh oo adiga kugu saabsan.