Kitaabka Quduuska ah—Farriintiisa Maxay Tahay?

Farriinta weyn ee Kitaabka maxay tahay?

Kitaabka Quduuska ah Maxaa Loo Baadhaa?

Kitaabka buugga dunida ugu caansan xaqiiqooyin ku saabsan.

QAYBTA 1

Abuuraha Binuʼaadanka Jannuu Siiyay

Sidee buu Kitaabku inoogu sharaxay abuuridda dadka? Ilaahay amarradee buu siiyay ninkii iyo naagtii ugu horreeyay?

QAYBTA 2

Jannadii Way Luntay

Markuu Ilaahay Aadan iyo Xaawa xukumay rajadee buu bixiyay?

QAYBTA 3

Daadkii Waa Laga Badbaaday

Sharka sidee buu ugu faafay dunida? Sidee buu Nuux u muujiyay inuu nin aammin ahaa?

QAYBTA 4

Ilaahay Axdi Ayuu Ibraahim la Dhigtay

Muxuu Ibraahim Kancaan ugu guuray? Axdigee buu Yehowah Ibraahim la dhigtay?

QAYBTA 5

Ilaahay Ibraahim iyo Reerkiisii Buu Barakeeyay

Markuu Yehowah Ibraahim ka codsaday inuu Isxaaq allabbari ugu bixiyo muxuu muujiyay? Yacquub dhimashadiisii kahor muxuu sii sheegay?

QAYBTA 6

Ayuub Daacadnimadiisii Wuu Xajiyay

Sidee buu buugga Ayuub inoo tusaa in malaa ʼ igaha iyo binu’aadankaba ay lug ku lahaan karaan caddaynta sayidnimada Ilaahay?

QAYBTA 7

Ilaahay Baa Reer Binu Israaʼiil Samatabbixiyay

Sidee buu Ilaahay Muuse u isticmaalay inuu reer binu Israaʼiil uga xoreeyo addoonnimadii Masar? Iidda Kormaridda xaggee bay ka timaadday?

QAYBTA 8

Reer Binu Israaʼiil Baa Kancaan Soo Galay

Markay reer binu Israaʼiil Kancaan soo galeen muxuu Yehowah Raxab iyo reerkeedii Yerixoo joogay u badbaadiyay?

QAYBTA 9

Reer Binu Israaʼiil Boqor Bay Codsadeen

Markay reer binu Israaʼiil codsadeen inay boqor helaan Yehowah Saaʼuul buu doortay. Yehowah Boqor Saaʼuul muxuu ugu beddelay Daaʼuud?

QAYBTA 10

Sulaymaan Boqor Xigmad Leh Buu Ahaa

Maxay ahaayeen tusaalooyin ka mid ah xigmadda Sulaymaan? Maxaa dhacay markuu Sulaymaan ka tegay waddadii Yehowah?

QAYBTA 11

Gabayo Quduus ah oo Qalbi Qaboojis iyo Waxbarid Keena

Sabuurradee baa muujiso in Ilaahay u gargaaro oona qalbi qaboojiyo kuwa isaga jecel? Gabaygii Sulaymaan muxuu boqorka ku muujiyay?

QAYBTA 12

Xigmad Ilaahay ka Timaadday

Eeg siday waanada Ilaahiga ah oo ku jirto buugagga Maahmaahyadii iyo Wacdiyahii aamminaad Ilaahay iyo tilmaan waxtar leh inoo siin karto.

QAYBTA 13

Boqorro Fiican iyo Boqorro Xun

Reer binu Israaʼiil laba boqortooyo maxay ugu kala qaybsameen?

QAYBTA 14

Nebiyadii Waxay ku Hadleen Eraygii Ilaah

Farriimo sidee ah bay nebiyadii Ilaahay sheegeen? Eeg afar qodob ay ka hadleen.

QAYBTA 15

Mustaqbalkii Baa Nebi u Muuqday

Daanyeel muxuu ka ogaaday Masiixa iyo Boqortooyada Ilaahay?

QAYBTA 16

Masiixii Baa Imaadday

Ilaahay sidee buu malaa ʼ igo iyo Yooxanaa Baabtiisaha u isticmaalay siduu inoogu caddeeyo inuu Ciise Masiixa yahay? Sidee buu Yehowah si cad ugu tilmaamay inuu Ciise Masiixa yahay?

QAYBTA 17

Ciise Boqortooyada Ilaahay Buu Dadka Baray

Maxay ahayd Ciise waxa ugu muhimsan uu ka wacdin jiray? Sidee buu u caddeeyay inuu maammulkiisa jacayl iyo caddaalad ku salaysnaan doono?

QAYBTA 18

Ciise Mucjisooyin Buu Sameeyay

Maxay mucjisooyinka Ciise ka tusaan awooddiisa iyo siduu dunida u maammuli doono?

QAYBTA 19

Sii Sheegiddii Weynayd ee Ciise

Maxay tahay micnaha calaamadduu Ciise rasuulladiisa siiyay?

QAYBTA 20

Ciise Masiix Waa la Dilay

Iiddee cusub oo xusuus ah buu Ciise bilaabay intii la gacangelin oo geed lagu qodbin?

QAYBTA 21

Ciise Wuu Soo Noolaaday

Sidee bay xertii Ciise ku ogaadeen in Ilaahay Ciise soo sarakiciyay?

QAYBTA 22

Rasuulladdii Cabsi Laʼaan Bay Dadkii Wacdiyeen

Maxaa dhacay Iiddii Bentekoste? Markii xertii Ciise dadka wacdiyeen cadaawayaashoodii maxay sameeyeen?

QAYBTA 23

Warka Wanaagsan Wuu Faafay

Maxaa dhacay markuu Bawlos bogsiiyay nin Lustara jooga? Muxuu Bawlos Rooma u joogay?

SECTION 24

Bawlos Kiniisadihii Warqado Buu u Qoray

Tilmaantee buu Bawlos ka bixiyay abaabulka saxan ee kiniisadda ku saabsan? Muxuu ka sheegay farcanka la ballanqaaday?

QAYBTA 25

Waano ku Saabsan Iimaanka, Shuqullada iyo Jacaylka

Qof Kirishtaan ah sidee buu iimaan u muujin karaa? Sidee buu qof u tusi karaa inuu Ilaahay si run ah u jecelyahay?

QAYBTA 26

Jannadii Dib Baa Loo Helay

Sidee buu buugga Muujintii u dhammaystiraa farriintii Kitaabka?

Farriintii Kitaabka Oo La Soo Koobay

Sidee buu Yehowah u sii muujiyay inuu Ciise noqon doono Masiixa jannada dhulka ku soo celin doono?

Taariikhda Kitaabka

Eeg taariikhda Kitaabka oo la soo bandhigay 4026 C.H. ilaa 100 C.D.