Ka bood oo aad shayga

Markhaatiyaasha Yehowah

Dooro luqad Soomaali

Buugag iyo Qormo Dhigashada Bibleka

Mawduucyada Bibleka dhigo adigoo isticmaalayaa buugag iyo qormo ad soo download gareysan kartid. Maqal iyo fiidiyowyo fara hadal ku duuban ayaa luqado badan ku diyaarsan.

Liiska ka dooro luqad oo ku dhufo Raadi sidaad u aragtid qaababka wargeysyada oo luqaddaas ku diyaarsan. Qayb ka qor magaca wargeyska sidaad u aragtid wargeysyo magacaas oo kale leh.

 

ARAG
Afar gees
Liiska

Xusuusta Casuumaadda 2018

U Hees Yehowah—Xarfo Weyn

Casumaadda Kulammada

Asbuucii ugu Dambeeyay Noloshii Ciise ee Dunida

Waa suuraggal inay wargeysyada digitalka ah ay weli ka cusboon yihiin kuwa la daabacay.