Caalamka oo dhan kumanyaal meelood baan sanadkii mar ku siyaarnaa dhimashadii Ciise. Ciise wuxuu raacayaashiisii ku amray: “Waxan xusuustayda u sameeya.” (Luukos 22:19) Sidaas daraaddeed baan sidaas u yeelnaa. Xusuusta dambe waxaa la qaban doonaa:

Khamiista Abriil 19 2019.

Waxaan kugu soo dhoweynaynaa inaad nagala qaybqaadatid dhacdadan gaarka ah. Sida kulummadeenna oo dhan kulankan dadka oo dhan buu u furan yahay. Waa bilaash lacagna lama ururiyo.