Ka bood oo aad shayga

Xusuusta Dhimashadii Ciise

Sanadkii mar, Markhaatiyaasha Yehowah waxay siyaaraan dhimashadii Ciise Masiix sida u amarkiisii faray: “Waxan xusuustayda u sameeya.”—Luukos 22:19.

Xusuusta dambe waxaa la qaban doonaa:

Jimcaha, Abriil 15, 2022

Sidaad warbixin kale u heshid, la xiriir Markhaatiyaasha Yehowah ee ku sugan xaafaddaada.