Ka bood oo aad shayga

Kulammada Markhaatiyaasha Yehowah

Kulammadeenna wax ka ogow. Hel kulan ku dhow.

Baaqid ku saabsan fayraska Corona (COVID-19): Cudurka Corona awgiis, kulankan online baa laga qaban doonaa. Sidaad u ogaatid sida loo soo galo kulankan la xiriir mid ka mid ah Markhaatiyaasha Yehowah ama dhagsii badhanka hoose.

Meel Kuu Dhow Hel (opens new window)

Kulammadeenna Waa Sidee?

Markhaatiyaasha Yehowah asbuuci laba jeer bay kulammo qabtaan. (Cibraaniyada 10:24, 25) Kulammadan bulshada u furan waxaa laga bartaa Kitaabka Quduuska ah wuxuu sheego iyo sida nolosha loogu isticmaali karo.

Dhegeystayaasha way ka qaybqaadan karaan kulammadeenna badnaantooda. Waa sidii wadahadal iskuul ka jira oo kale. Kulan walba salaad iyo hees baa lugu furaa oona lugu gabaggabeeyaa.

Ma ahan inaad Markhaatiyaasha Yehowah ka mid noqotid sidaad kulammadeenna u imaatid. Dadkoo dhan baan ku soo dhoweynaa. Waa bilaash marnaba lacag lama ururiyo.