Ka bood oo aad shayga

Markhaatiyaasha Yehowah

Dooro luqad Soomaali

Kulammada Markhaatiyaasha Yehowah

Kulammadeenna wax ka ogow. Hel kulan ku dhow.

Meel Ku Dhow Hel

Kulammadeenna Waa Sidee?

Markhaatiyaasha Yehowah asbuuci laba jeer bay kulammo qabtaan. (Cibraaniyada 10:24, 25) Kulammadan bulshada u furan waxaa laga bartaa Kitaabka Quduuska ah wuxuu sheego iyo sida nolosha loogu isticmaali karo.

Dhegeystayaasha way ka qaybqaadan karaan kulammadeenna badnaantooda. Waa sidii wadahadal iskuul ka jira oo kale. Kulan walba salaad iyo hees baa lugu furaa oona lugu gabaggabeeyaa.

Ma ahan inaad Markhaatiyaasha Yehowah ka mid noqotid sidaad kulammadeenna u imaatid. Dadkoo dhan baan ku soo dhoweynaa. Waa bilaash marnaba lacag lama ururiyo.