Preskoči na vsebino

Preskoči na kazalo

2. Berite neobremenjeni s predsodki

2. Berite neobremenjeni s predsodki

Kako lahko razumete Biblijo

2. Berite neobremenjeni s predsodki

Vam je že kdaj kakšen prijatelj povedal kaj slabega o nekom, ki ga niste še nikoli srečali? Ali so vas prijateljeve pripombe takrat, ko ste tega človeka končno spoznali, ovirale pri tem, da bi opazili njegove sposobnosti in dobre lastnosti? Nekaj podobnega se lahko zgodi pri branju Biblije.

APOSTOL Pavel je posvaril, kaj se lahko zgodi, če Biblijo beremo obremenjeni s predsodki. Glede nekaterih Judov svojih dni je napisal: »Pričujem jim [. . .], da so goreči za Boga, toda ne po točnem spoznanju.« (Rimljanom 10:2)

Nekateri od teh Judov v prvem stoletju niso bili pripravljeni sprejeti resnice, ki je bila jasno razvidna iz Hebrejskih spisov – namreč da je Jezus Mesija. Jezus iz Nazareta je ustrezal vsem zahtevam za Mesija, ki so bile zapisane v Hebrejskih spisih, in izpolnil sleherno prerokbo, ki je govorila o Mesiju. Toda toge, vnaprej ustvarjene zamisli so mnogim njegovim rojakom preprečile, da bi razumeli Božjo Besedo.

Kaj se lahko iz tega naučimo mi? Pomembno je, da Biblijo beremo neobremenjeni s predsodki. Tančica predsodkov oziroma vnaprej ustvarjenih zamisli lahko bralca ovira tako, da ne dojame biblijske resnice.

Na primer, neki profesor verskih študij iz Severne Karoline, ZDA, opiše Biblijo kot »zelo človeško knjigo, z zelo človeškimi pogledi, ki so si med sabo dostikrat različni in od katerih nobeden ne ponuja povsem zanesljivega vodstva, po katerem naj bi živeli«. Če bi nekdo bral Biblijo kot »zelo človeško knjigo«, mar se ne bi potem nagibal k temu, da bi zavrgel tiste biblijske smernice oziroma načela, ki mu niso všeč?

V nasprotju s takšnim stališčem nas Biblija spodbuja, naj jo marljivo preučujemo. Sveto pismo za Berojce iz Pavlovih dni pravi: »Besedo [so] sprejeli s kar največjo vnemo in vsak dan skrbno preiskovali Pisma, da bi videli, ali je res tako.« (Apostolska dela 17:11) Kakor ti bralci morate morda tudi vi odstraniti vsako tančico pristranskosti ali kritizerstva, ki bi lahko zameglila vaše razumevanje Biblije. Božjo Besedo berite z željo, da izveste, kaj navdušujočega vam sporoča njen Avtor, in berite jo neobremenjeni s predsodki.