STRAŽNI STOLP – PREUČEVALNA IZDAJA Januar 2018

V tej številki so preučevalni članki, ki jih bomo obravnavali v tednih od 26. februarja do 1. aprila 2018.

VOLJNO SO SE DALI NA RAZPOLAGO

Voljno so se dali na razpolago – na Madagaskarju

Spoznajte nekatere oznanjevalce, ki so se dali na razpolago, da bi pomagali širiti sporočilo o Kraljestvu po prostranem področju Madagaskarja.

»Utrujenemu vliva moč«

Ko se ta stvarnost približuje koncu, bo pritiskov vedno več. Letni stavek za leto 2018 nas spodbuja, naj se za moč obračamo na Jehova.

Kako spominska slovesnost prispeva k naši enotnosti?

Kako spominska slovesnost med drugim krepi enotnost, ki jo uživamo kot Božje ljudstvo? Kdaj bomo obhajali zadnjo spominsko slovesnost?

Zakaj dajati Tistemu, ki ima vse?

Bogu izkazujemo ljubezen med drugim tako, da mu dajemo. Kako nam koristi, če častimo Jehova s svojimi dragocenostmi?

Katera ljubezen zares osrečuje?

Kako se ljubezen, kakršno Bog pričakuje od nas, razlikuje od ljubezni, ki je opisana v 2. Timoteju 3:2–4? Odgovor nam bo pomagal najti pravo zadovoljstvo in srečo.

Ali vidiš razliko med ljudmi?

Kakšna je razlika med lastnostmi, ki so značilne za ljudi v zadnjih dneh, in lastnostmi, ki jih kaže Božje ljudstvo?

Ali veš?

Ali so starodavni Izraelci res upoštevali načela iz Mojzesove postave pri reševanju vsakdanjih pravnih sporov?