Qara amadowa massie

Yihowa Farci'raasine

Afoo doodhi Sidaamu Afoo

“Kuni Maganu Mangistehu danchu duduwi uulla wo'mate aana sabbakamanno.”—Maatewoosi 24:14.

AGAROOSHSHU SHAE

Kiiro 1 2018 | Qullaawu Maxaafi Yannankera Kaaˈlannori No?

Yihowa Farciˈraasine Hiittoo Mannaati?

Ninke Yihowa Farciˈraasine addi addi gaˈrenni gamba yinoommorenna babbaxxino afoo coyiˈneemmore ikkinummorono mittimma noonkereeti. Duuchunkurinni roorsine, Qullaawu Maxaafi kulanno Maganonna baalunku coyi Kalaqaancho Yihowa gotti gotti assa hasiˈneemmo. Yesuusi Kiristoosi lawishsha harunsate woˈnaalleemmo; Kiristaana ikkankeno lowo geeshsha hagiirsiissannonke. Ninke mittu mittunku mannu Qullaawa Maxaafanna Maganu Mangistere afanno gede ganyine rosiinseemmo. Maganu Yihowarenna Mangistesire farciˈneemmo woy coyiˈneemmo daafira Yihowa Farciˈraasine yaamammeemmo.

Webisayitenke daaˈˈati. Qullaawa Maxaafa addi addi afiinni interneetete aana nabbawa dandaatto. Ninke ayimmanna mayine ammanneemmoro ledde afi.

 

Qullaawa Maxaafa Mulla Xiinxalli

Qullaawa Maxaafa atera injiitannohe yannaranna basera mulla xiinxalli.

Viidiyo Hasiˈri

Ammana kaajjishshannota addi addi viidiyo afiˈra dandaatto.

Yihowa Farciˈraasineha Songote Gambooshshe

Gamba yineemmo bayichonna Magano magansiˈneemmo gara afate woˈnaali.

Fushshinoommo Borro Giddo

Haarote fultino borronna wole coyibba lai.

Danqootu Afii Viidiyo Lai

Danqootu afiinni qixxaabbino viidiyonni Qullaawa Maxaafa xiinxalli.