Qara amadowa massie

Cinaanchu doorshiwa massie

Yihowa Farci'raasine

Sidaamu Afoo

Yihowa Farciˈraasineha Qoqqowu Gambooshshe

Diru dirunku, Yihowa Farciˈraasine sasu barrihu qoqqowu gambooshshira gamba yitanno. Qoqqowu gambooshshinkewa, Qullaawu Maxaafinni ronseemmo roso kultanno lallawonna viidiyubba shiqqanno. Qoleno qaalu xaˈmuwanna woˈnaalshuwa, heeshshonke giddo Qullaawu Maxaafi amaale harunsa dandiineemmo gara rosiissannonke. Gambooshshenke daattora ayirrinyunni koyinsoommohe. Mutsuwaate gamba diassinanni.

 

Atera Mulanno Bayicho Layi'ri