Qara amadowa massie

Cinaanchu doorshiwa massie

Yihowa Farci'raasine

Sidaamu Afoo

Qullaawa Maxaafa Xiinxalla Hasiissannohu Mayiraati?

Alamete aana lowo miliyoone ikkanno manni lowo geeshsha hasiissanno xa’muwara Qullaawu Maxaafi giddonni dawaro afi’ranni no. Atino togoo xa’muwara dawaro afi’ra hasi’ratto?

Qullaawa Maxaafa Xiinxallinseemmohu Hiittoonniiti?

Alamete doyichora, Yihowa Farciˈraasine Qullaawa Maxaafa mulla xiinxallisatenni egennantinoreeti. Tenne assinannihu hiittoonniitiro lai.

Mangistete Addaraashenkera Maa Maa Assinanni?

Maa maa assinanniro ati umikki la’’attora koyinsoommohe.

Qullaawa Maxaafa Mulla Xiinxalli

Qullaawa Maxaafa atera injiitannohe yannaranna basera mulla xiinxalli.

Yihowa Farciˈraasineha Songote Gambooshshe

Gamba yineemmo bayichonna Magano magansiˈneemmo gara afate woˈnaali.

Harancho Mashalaqqe​—Alamete Doyicho

  • Yihowa Farciˈraasine sabbakkanno gobbuwa​—239

  • Yihowa Farciˈraasine​—8,201,545

  • Qullaawa Maxaafa xiinxallanno manna​—9,499,933

  • Kiristoosi Reyo Qaagooshshira gamba yiino manna​—19,950,019

  • Songuwa​—115,416