Qara amadowa massie

Qullaawu Maxaafi Xaˈmonna Dawaro

Qullaawu Maxaafi isi mayyaanno? Konni woroonni noo gaamo giddonni mitte xaˈmo doorte, Qullaawu Maxaafi mayyaannoro nabbawi.

Qullaawa Maxaafa Yihowa Farci'raasine Ledo Xiinxalli

Qullaawa Maxaafa Xiinxalla Hasiissannohu Mayiraati?—Wo’ma Viidiyo

Alamete aana lowo miliyoone ikkanno manni huluullitannonsa xa’mora Qullaawu Maxaafinni dawaro afi’ranni no. Atino xa’mokkira dawaro afi’ra hasi’ratto?

Qullaawa Maxaafa Xiinxallinseemmohu Hiittoonniiti?

Alamete doyichora, Yihowa Farciˈraasine Qullaawa Maxaafa mulla xiinxallisatenni egennantinoreeti. Tenne assinannihu hiittoonniitiro lai.

Qullaawa Maxaafa Mulla Xiinxalli

Qullaawa Maxaafa atera injiitannohe yannaranna basera mulla xiinxalli.