Talukilani kuya kubintu bili mukati

Talukilani kuya kubintu bing'ana byakusala

Bakamboni ba Yehova

Cisoli

MULIMO WAKUKAMBAUKA

Kusebensesha JW.ORG Pakumwaya Makani amu Baibolo

Bakamboni ba Yehova, batwanike nebamakulene bonse, bakute kunyumfwa cena kubandika nebantu banji makani aina a Bwami bwa Lesa kusebensesha webusaiti yabo yabambululwa.

MIPUSHO IKUTE KWIPUSHIWA TWINJI

Sena Mukute Bamatukashi Bakute Kushimikila?

Inga bamatukashi bakute lubasu cini muncito yakushimikila yapacishi conse capanshi njobakute kwinsa Bakamboni ba Yehova?

MIPUSHO IKUTE KWIPUSHIWA TWINJI

Sena Mukute Kwinsa Incito Yabumishinali?

Inga nibami bakute kwinsha ncito yabumishinali, kayi nimulandu cini? Sena nebamo bakute kwiya ncito iyi?

MAKANI ETU

Kubungana kwa Libungano lya Bakamboni ba Yehova

Sena inga muyanda kwinshiba nkotukute kukumanina kayi nencetukute kupaila?